Tjänster

Automatisk motoravstängning

Ditt enkla sätt att minska bränsleförbrukningen och minska de totala kostnaderna, samtidigt som du förbättrar miljöarbetet.

Minska kostnader och miljöpåverkan

Automatisk motoravstängning hjälper ditt företag att spara pengar och minska er miljöpåverkan. Beroende på situationen kan en anläggningsmaskin ofta gå på tomgång så mycket som 40-60 procent av dess driftstid. Motoravstängning gör exakt vad namnet antyder genom att stänga av motorn efter fyra minuters tomgång (stillastående och inte i växel) utan att påverka produktiviteten.