Tjänster

Försäkring

Vi förstår ditt företag. Vi känner till din bransch. Vi känner till de risker du möter och det skydd du behöver. Kontinuiteten i ditt företag bör alltid skyddas och balanseras mot försäkringskostnader. Få förstklassigt skydd mot finansiella risker för ditt företag.

Maskinförsäkring

Vi på Swecon känner till riskerna som du som kund stöter på, och vi vet vilket skydd du, din verksamhet och dina maskiner behöver. Hos oss finns försäkringsspecialister som kan ge dig rådgivning och skydd mot finansiella risker.

Vi på Swecon förstår din verksamhet, och vi kan vår bransch. Vi ger dig rätt försäkringsskydd.

Vill du veta mer? Kontakta oss via den gula knappen ovan.