Tjänster

Produktivitetsrapport

Håll koll på produktiviteten i din flotta med produktivetetsrapporter, utformad för en tydligare inblick i din verksamhets prestanda.

 • Kunskap är makt

  Håll koll på hur många ton du har flyttat för att mäta produktiviteten i din flotta. Rapporten är nyckeln till att få kontroll över driftskostnaderna och möjlighet att vara mer informerad.

 • Vänd insikter till handling

  Spara tid och pengar med en färdig produktivitetsanalys, presenterad i ett lättförståeligt format. Rapporten ger dig en kraftfull inblick i din flottas produktivitet för att hjälpa dig att identifiera områden för förbättring och optimera effektiviteten i din verksamhet.

 • Nå dina mål

  Anpassa rapportens struktur enligt din organisations behov och fokusområden. Välj mellan information per maskin, per site eller per applikation och se till att du håller dig på rätt spår och når dina mål.

Hur det fungerar

 • 1

  Datainsamling

  Maskindata samlas in via CareTrack.

 • 2

  Analys

  Med hjälp av fördefinierade algoritmer analyserar Volvosystemet automatiskt din data.

 • 3

  Rapporter

  Få din information sammanställd i en lättläst PDF-rapport direkt till din inkorg varje vecka. Data finns också i Excel- och CSV-format om du vill utföra ytterligare analyser.


Vad analyseras?

Genom att kombinera både produktivitets- och bränsleförbrukningsdata gör rapporten det enkelt att mäta effektiviteten för din flotta.

 

 • Totalt antal hanterade ton per timme, per liter eller per cykel
 • Total bränsleförbrukning
 • Totalt antal timmar
 • Nyttjandegrad i procent
 • Onödig tomgångstid
 • Bränslekostnad per ton
 • Cykeltid och -avstånd, antal cykler
 • Nyttjande av nyttolast

Tillgängligt på Volvos ramstyrda dumprar och hjullastare utrustade med vågsystem (OBW).


Fler erbjudanden

Insiktsrapporter

Låt inte dataöverflöd stå i vägen för att få den information som verkligen är viktig för din affärsverksamhet. Vårt dynamiska bränsleeffektivitetssystem sammanställer data i en portfölj med lättanvända, färdiga rapporter som hjälper dig att fatta välgrundade beslut och vidta smartare åtgärder.

Kolla på hela utbudet, inklusive specialrapporter om maskinhälsa och bränsleekonomi.

Läs mer om vår bränsleeffektivitetsrapport

 

Hela paketet

Vill du ha mer vägledning om hur idéer omsätts i praktiken? Inga problem.

Swecon finns till hands för att hjälpa dig att utveckla en plan för att öka din långsiktiga effektivitet.