Tjänster

Volvo Site Simulation

Gör logistiken på arbetsplatsen mer effektiv och sänk dina kostnader per ton med hjälp av verktyget Volvo Site Simulation.

 • Kraftfulla prognoser

  Animationer direkt på skärmen och lättlästa rapporter hjälper dig att göra prognoser för ägande- och driftskostnader. Planera, prognostisera, budgetera och lämna offerter med större noggrannhet med hjälp av insikter om effekterna på de totala kostnaderna.

 • Rätt resurser

  Identifiera optimala beteenden och prestanda för att maximera projektets effektivitet och produktivitet. Få vägledning om eventuella specifika åtgärder eller vilken utbildning som krävs.

 • Mindre bränsle, mindre CO2

  Minska din bränsleförbrukning, koldioxidavtryck och miljöpåverkan med rapporter som inkluderar information om koldioxidutsläpp för er arbetsplats.

Optimal konfiguration av maskinparken

Gör jämförelser av blandade maskinparker när du har bestämt rätt Volvo-utrustning för ditt aktuella projekt. Faktorer som maskinstorlek, antal, maskinparkens konfiguration och redskap tas i beaktande.

 

Den bästa transportvägen

Få råd om den optimala arbetsplatskonfigurationen med hänsyn till flera olika faktorer som nyttolast samt lutning och avstånd vid körning.Hur det fungerar

 • 1

  Värdefull datainsamling

  Få användbar information om arbetsplatsspecifika faktorer som materialets densitet, svällningsfaktor, genomsnittlig skopfyllningsgrad och markförhållanden för att bättre förstå din arbetsplats. Det är också möjligt att skanna din arbetsplats med en GPS-enhet eller drönare.

 • 2

  Kör simuleringen

  Identifiera och åtgärda mindre problem så snart som möjligt med hjälp av värdefull inblick i maskinens tillstånd.

 • 1

  Analysera och agera

  Ta reda på om din maskin kräver omedelbara åtgärder eller om reparationen kan planeras in vid din nästa service. Detta hjälper dig att effektivisera underhållskraven och minska onödiga resor.