Service & support

Rådgivning

Få effektiva och tillförlitliga råd om våra premium-maskiner. Låt Swecon vägleda dig till de optimala lösningarna i detalj och hjälpa till att ta bort extra press från din dagliga verksamhet.

Ta hjälp av en expert

Använd vår kunskap om premiumkonstruktions- och industrimaskiner, liksom vår mångåriga erfarenhet inom branschen. Som en effektiv och pålitlig säljpartner förstår vi att du vill ha högkvalitativa produkter och tjänster, och du kommer att dra nytta av vårt expertstöd under hela inköpsprocessen. Swecon är din partner och tillhandahåller en komplett tjänst genom stor teknisk kompetens och hög tillgänglighet.

Det här kan vi hjälpa dig med

Använd den värdefulla kombinerade kunskapen och erfarenheten från våra sälj- och teknikexperter som är utbildade för att möta dina byggbehov.

 • Råd och hjälp vid val av rätt maskin för dina verksamhetsbehov
 • Rekommendationer för användarspecifika produktvarianter
 • Kompletta lösningar som sätter ekonomisk framgång i centrum
 • Den mest fördelaktiga lösningen för varje applikation
 • En personlig skräddarsydd tjänst baserat på dina krav

Rådgivning för användning:

 • Grundlig analys av din arbetsmiljö
 • Erfarna och välutbildade rådgivare
 • Genomgång av data
 • Utvärdering av dina analysresultat
 • Optimal sammansättning av din maskinpark
 • Värdefulla effektivitetsindikatorer