blog_post

Bra för begagnat med serviceavtal

01 dec 2014

Entreprenören Christer Fjällström tackar serviceavtalet med Swecon för en trygg vardag och god nattsömn. Han driver Fjällströms Traktorarbeten i Södra Sunderbyn utanför Luleå och är beroende av att hans maskinpark fungerar under alla omständigheter och i alla väderlekar.

Därför har han tecknat ett serviceavtal med Swecon kring sina maskiner, även dem som han köpt begagnade.

– Min maskinpark består av både nytt och begagnat och jag har serviceavtal på alla. För dem jag köpt begagnade, 5–7 år gamla, är det särskilt viktigt att de servas med jämna intervaller.

Fjällströms arbetar med grundläggning, mark- och anläggning sedan 1984. Då startade den blott 21-årige Christer, som var utbildad bilplåtslagare, sitt företag. Lite invand på entreprenörskapet var han via sin far som också hade lastmaskinsfirma.

– Det har gått bra, jag har knogat på och har numera fem anställda.

Att arbetsverktygen fungerar är A och O för att uppdragen ska kunna utföras utan störande avbrott. Därför tar Christer Fjällström väl hand om sin fordonspark.

– Regelbunden och bra utförd service är viktig för maskinernas varaktighet. En lastare som gått några år har rätt skött absolut lika många produktionstimmar som en splitterny!

Ibland kan Christer Fjällström tycka att servicen blir dyr men fördelarna är flera.

– Det kostar också tid och pengar om vi skulle göra det själva. Då måste förarna ägna kvällar och helger till det arbetet och har man mycket annat är det lätt hänt att man skjuter på serviceintervallen och det mår inte maskinen bra av.

En annan fördel är att Christer Fjällström som entreprenör inte behöver ta ansvar för att gamla
filter och spilloljor blir rätt omhändertagna ur miljösynpunkt.

– Jag slipper redogöra för miljömyndigheterna via olika blanketter var jag gör av avfallet. Allt det sköter Swecon!

En tredje fördel med serviceavtalet är att det känns bra att kunna sälja det begagnade fordonet vidare i vetskapen om att det blivit rätt omhändertaget och maximalt hanterat för en fortsatt lång varaktighet. Bra både för säljare och köpare!


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462