Hållbar utveckling

Som ledande leverantör av entreprenadmaskiner tar vi en aktiv roll i att skapa en mer hållbar bransch. Läs mer om vad vi gör och vad vi vill uppnå inom hållbar utveckling på Swecon.


Vår ambition

Swecons färdplan för hållbarhet
Ambitionen är att fortsätta stärka vår position som ledande leverantör av anläggningsmaskiner, med ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan. Vi driver ett fokuserat förändringsarbete med kortsiktiga milstolpar för att nå våra långsiktiga åtaganden inom områdena kunder, kollegor och klimat. Färdplanen är vårt sätt att integrera hållbarhet i alla delar av vår organisation.

 • Kund

  Förstklassig leverantör av lösningar för förbättrad uptime och produktivitet

  Att uppnå till år 2030

  • Uptime center på plats med ett proaktivt arbetssätt
  • Erbjudande om platslösning med fokus på kundernas framgång inom säkerhet, processförbättringar, produktivitet, finansiering, kostnadseffektivitet, CO2-reduktionsprogram och energilagringslösningar.
 • Kollega

  En ansvarsfull verksamhet där hälsa och säkerhet alltid är i fokus

  Att uppnå till år 2030

  • Nå excellens inom vår säkerhetskultur och en skadefrekvens < 1.
  • > 20% kvinnor i organisationen.
  • En könsfördelning på 70/30 i våra ledningsgrupper.
 • Klimat

  En värdekedja med nettonollutsläpp år 2050

  Att uppnå till år 2030

  • Minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% (jämfört med 2019) i alla verksamheter.
  • 30% elektriska maskiner (av den årliga försäljningen av nya enheter).

Hur vi utvecklar och ställer om vår affär

Läs om våra senaste hållbarhetsinitiativ.

 • Swecon Group accelererar hållbarhetsarbetet – ansluter till Science Based Targets

  Swecon Group tar nästa steg i sin resa mot hållbar utveckling, genom att sätta vetenskapligt baserade och ambitiösa mål mot en värdekedja med nettonollutsläpp senast 2045 med betydande utsläppsminskningar redan till 2030. För att vara transparenta i utvecklingen har Swecon Group åtagit sig att ansluta till Science Based Targets initiative (SBTi).
  Läs mer

 • Med framtiden i tankarna – Swecons resa mot hållbarhet

  Ett av Swecons hållbarhetsmål är att minska CO2-utsläppen med 50 procent fram till 2030, med 2019 som basår. Att tanka våra egna servicebilar med det förnybara bränslet HVO100 är ett viktigt steg på vägen.
  Läs mer

 • Resultatet efter Eco Operator-utbildningen hos NCC var långt över förväntan

  NCC har identifierat tomgångskörningen som ett område där de kan bli ännu bättre. Därför har alla täkter i distrikt Syd och Väst genomfört Eco Operator-utbildning med mycket gott resultat. 
  Läs mer

 • Företag samarbetar för ökad elektrifiering

  Lantmännen Fastigheter, Swecon och OKQ8 går ihop för att utveckla laddinfrastrukturen och möjliggöra enkel elfordonsladdning vid 30 platser i Sverige. Läs mer 

 • Ett litet ekosystem i Eskilstuna – en bisyssla i Swecons hållbarhetsarbete

  En bikupa och några insektshotell är nu placerade på en äng utanför Swecons utrustningsverkstad intill närliggande åkermarker. Läs mer

 • Förnybart i tanken i kundsålda Volvo-maskiner från Swecon

  Allt fler nya Volvo-maskiner lämnar Swecon med det fossilfria bränslet HVO100 i tanken. HVO100 är klassat som ett förnybart bränsle och är framställt av vätgasbehandlad växtolja. Läs mer

 • Satsningen safe@swecon har resulterat i mycket lägre sjuktal

  På två år har antalet arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning minskat med mer än hälften. Läs mer

 • Swecon och Lantmännen i gemensam satsning på utsläppsfri utbyggnad av laddstolpar

  Swecon och Lantmännen Fastigheter gör en gemensam satsning på laddstolpar. När Swecon i Uppsala installerade nya laddstolpar spelade – naturligtvis – en Volvo ECR25 Electric huvudrollen. Läs mer

 • Econova mäter sitt klimatavtryck med mySwecon

  "Att kunna läsa av klimatavtrycket för varje enskild maskin är riktigt bra. Det underlättar både för oss och våra kunder att ha exakta siffror när vi deklarerar hållbarhetsarbetet," säger Tobias Marklund, affärsutvecklare på Econova. Läs mer

 • Swecons demontering av reservdelar är bra för miljön

  Att ta reda på vad som redan är producerat, minskar branschens miljöpåverkan. Det är nu även analyserat och dokumenterat. Swecon har genomfört en miljöpåverkansanalys av en framaxel som demonterats på verkstaden i Torshälla och renoverats till återanvändning. Läs mer

 • Återvinning av maskindelar är en snabbt växande affär

  Nyligen firades en nästan ny Volvo EC140E – som ramlat av en trailer och knäckt ramen – på Swecons demonteringsanläggning i Torshälla.
  Orsak: det var den 300:e maskinen som plockades ner i sina beståndsdelar och blev eftertraktade begagnade reservdelar. Läs mer

Agenda 2030

De globala målen för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling (på engelska; UN’s SDGs - Sustainable Development Goals) uppmanar regeringar, företag och civilsamhället att vidta åtgärder för att ta itu med sociala och ekonomiska utmaningar.

Företag kan använda SDG:erna som ett övergripande ramverk för att forma, styra, kommunicera och rapportera sina strategier, mål och aktiviteter, så att de kan dra nytta av en rad fördelar.

Fokusområden

Swecon har identifierat fyra fokusområden där våra åtgärder får störst effekt.

Nr 5: Jämställdhet
Nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nr 9: Industri, innovation och infrastruktur
Nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Dessa är kontinuerligt KPI-övervakade på gruppnivå och lokal nivå.

Swecon deltar i Fossilfritt Sverige

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen i samband med klimatmötet i Paris år 2015. Swecon Anläggningsmaskiner AB är sedan 2018 en av 170 aktörer som står bakom färdplanen för bygg- och anläggningssektorn som leds av Byggföretagen. Här representeras företag från hela värdekedjan, från materialleverantörer och entreprenörer till beställare och slutkunder. Målet med färdplanen är att tydliggöra hur vi tillsammans kan nå en omställning till ett fossilfritt Sverige år 2045 och bibehålla en konkurrenskraftig byggsektor.

Mål i bygg- och anläggningssektorns färdplan:

2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend

2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

Läs mer om färdplanen hos Fossilfritt Sverige. Om du och ditt företag vill bidra till målen i färdplanen kontakta Byggföretagen.

https://byggforetagen.se/fossilfri-konkurrenskraft/

https://fossilfrittsverige.se/roadmap/bygg-och-anlaggningssektorn/

Hållbarhetsrapport

Swecon Anläggningsmaskiner AB är en del av Lantmännenkoncernen. Lantmännen eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling.

Läs senaste utgåvan av Lantmännens årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.FN Global Compact

2009 undertecknade Lantmännen Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, vilket innebär ett åtagande att implementera tio principer för ansvarsfullt företagande i verksamheten. De tio principerna omfattar ett brett ansvarstagande på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Global Compact ställer också krav på årlig redovisning av framsteg och prestanda, i form av en Communication on Progress (COP). Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning tillsammans med information på vår hemsida är utformad för att möta dessa krav.

Certifieringar och dokument

Swecons riktlinjer för kvalitet och miljö

Vi arbetar för en bättre framtid

Swecon Anläggningsmaskiner AB arbetar kontinuerligt med kvalitet och miljö för att ständigt bli bättre och verka för en bättre miljö idag och i framtiden.

Swecon är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 och arbetar kontinuerligt för att förbättra processer och minska vår miljöpåverkan.

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. Swecons affär bygger på att våra kunder upplever trygghet, ansvar och kreativitet med oss och våra produkter och tjänster.

För oss innebär det också att vi skall värna om miljön och förebygga föroreningar, samt bidra till hållbar utveckling.

Vi uppnår detta genom att:

 • Vi ska ha kunskapen och kompetensen, vi ska finnas nära kunden och vara tillgängliga
 • Vi ska visa omtanke genom att ta ansvar och hålla det vi lovar – mot medarbetare såväl som mot kunder och partners
 • Vi ska vara kreativa och drivas av ständig framåtanda, vara ledande, nytänkande och lösningsorienterade, för att bli den självklara partnern
 • Vi ska utveckla våra erbjudanden och förbättra våra processer genom att sätta mål och lära oss av misstag
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar och förbättrar kontinuerligt vår kunskap om kundförväntningar och miljöpåverkan, tar till vara de bästa metoderna och standardiserar dessa i hela verksamheten
 • Vi lär organisationen och våra kunder hur de väljer och använder våra produkter på så miljövänligt sätt som möjligt
 • Ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till bindande krav som påverkar oss
 • Ständigt se över och förbättra vår resursanvändning såsom energi, kemikalier och material
 • Vi arbetar nära och ställer krav på våra leverantörer gällande kvalitet och miljöpåverkan

 

Kontakt