Säkerhet

På Swecon har vi säkerhet i vårt DNA. Vi strävar alltid efter att säkerställa den högsta säkerhetsnivån i våra maskiner och verksamheter.

Säkerhets- och skyddstjänster

Vi arbetar hårt för att säkerställa att säkerhet är högsta prioritet för vår personal och i våra maskiner. Det innebär att både våra anställda och våra kunder kan hantera utrustning med tillförsikt och minimal risk – allt i en säker arbetsmiljö.

Tack vare vårt utbud av säkerhets- och skyddsfunktioner minskar risken för olyckor, avbrott och oväntade kostnader för ditt företag.


Vårt säkerhetsarbete

 • Säkerhet för anställda

  Vårt safe @ swecon-initiativ stöder och främjar säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

  Vi anordnar lokala säkerhetsutbildningar och samlar regelbundet in feedback från våra medarbetare.

 • Personlig skyddsutrustning

  Swecons anställda förses med personlig skyddsutrustning (PPE).

  För att ytterligare upprätthålla säkerhetsbestämmelserna uppmuntrar vi alla anställda att göra en rapport om alla risker som är kopplade till arbetsmiljön

 • Hälsa och säkerhet

  På Swecon letar vi alltid efter sätt att utvecklas och förbättra vårt arbete.

  En stor del av detta är att utveckla en säkerhetskultur för att fortsätta förbättra hälsa och säkerhet.

 • Maskinsäkerhet

  Säkerhet är inbyggt i alla designelement i våra maskiner.

  Vi har en rad säkerhetsfunktioner som hjälper till att minska risken för olyckor, avbrott och oväntade kostnader.