Historia

Som en del av Lantmännen har vi en stark tradition av långsiktigt tänkande.

Swecons jordbrukshistoria

Den svenska jordbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativt samarbete och vi är stolta över att vara en del av den.

Den första lantmannaföreningen bildades i Skaraborgs län 1880 och målen för de tidiga ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontroll, sänka inköpspriser och transportkostnader samt skapa bättre möjligheter att utbyta erfarenheter mellan jordbrukare. Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) var en gemensam organisation för alla Lantmännens distriktsföreningar inom jordbruket. Maskindivisionen inom SLR blev inte aktiv förrän 1943 när de köpte AB Slöörs Maskiner.

Samarbetsavtalet 1946

1946 undertecknade Lantmännen sitt första samarbetsavtal med Bolinder-Munktell (BM) för att börja sälja BM-traktorer i norra Sverige.

Snabbspola till 1962 när de fick möjligheten att sälja Volvo BM-traktorer över hela landet. Lokala lantmannaföreningar har sedan dess fungerat som självständiga återförsäljare av Volvos traktorer och senare även anläggningsmaskiner. Efter att ha samarbetat med Volvo sedan 1946 är Swecon den äldsta återförsäljaren i världen!

Swecon bildas 1999

Swecon, som ett företag inom Lantmännen, bildades den 1 januari 1999 genom en sammanslagning av tio självständiga återförsäljare inom Lantmännen.

Sammanslagningen var resultatet av Volvo CE:s uttalade strategi att ha starka återförsäljare på varje marknad. Sedan dess har Lantmännen strukturerat sin maskinhandel i två separata bolag: lantbruks- och anläggningsmaskiner. År 2002 började Swecon etablera sig som återförsäljare för Volvo CE i Estland, Lettland och Litauen, och senare i Tyskland.

Swecon idag

Idag är Swecon en respekterad och pålitlig återförsäljare av högkvalitativa anläggningsmaskiner.

Vi har totalt över 1 200 anställda, cirka 100 serviceanläggningar, inklusive servicepartners, och över 400 mobila serviceenheter på våra europeiska marknader. Förutom maskiner, tillbehör, service, reservdelar, finansiering och support, erbjuder vi också utbildning.

Svenska BM-klubben

Svenska BM-klubben är en ideell sammanslutning av likasinnade vars syfte och intresse är att bevara maskiner och redskap äldre än 30 år och som är marknadsförda av Munktells, AB Volvo (traktorer), AB Bolinder-Munktell och Volvo BM AB.

Klubben anordnar bland annat olika träffar och aktiviteter, t ex sådagar, veterantraktorplöjningar, traktorutflykter och föredrag. Klubben arbetar även kontinuerligt med att ordna fram rabatter, faktaarkiv och reservdelar åt våra medlemmar. Svenska BM-klubben har även egna ”BM-experter”, till vilka medlemmarna kan vända sig till när de behöver hjälp och råd med sina BM-traktorer/maskiner.

Bli medlem i BM-klubben