blog_post

Volvo Site Simulation hittade den perfekta lösningen

25 aug 2021

Stefan Nilsson är tredje generationen ägare till familjeföretaget som startades av farfar Mauritz på 40-talet och sedermera togs över av pappa Olle. I början sköttes palltillverkningen på golvet i det gamla stallet, i dag är Åsljunga Pallen i Örkelljunga ett av landets ledande tillverkare av lastpallar och har högt automatiserade tillverkningslinjer.

– En annan styrka är att vi kontrollerar hela produktionskedjan, från det egna sågverket till de sex sammansättningsenheterna, säger Stefan Nilsson.

Stefan Nilsson, vd Åsljunga Pallen i Örkelljunga
"Resultatet blev över förväntan och vi hade inte klarat dagens produktion utan den nya maskinen" - Stefan Nilsson, vd

I dagsläget tillverkar Åsljunga Pallen cirka 1,8 miljoner lastpallar om året. Marknaden växer i takt med de ökade flödena av gods på väg och järnväg.

– Vi ser positivt på framtiden, vår marknad växer organiskt och vi arbetar för att möta den ökade efterfrågan. För att säkerställa produktionen fick vi ytterligare en Volvo L180 HHL från Swecon i maj.

En flaskhals


Annat var det för drygt två år sedan. På den lilla planen kring timmersorteringen jobbade en konventionell hjullastare med timmerklo, lite av en flaskhals i produktionen. Stefan Nilsson hade visserligen spanat in Volvos större höglyftande hjullastare, men trodde inte på idén.

– Nej, vi har så trångt runt timmersorteringen. Men jag övertalades av vår produktionschef att ändå undersöka saken.

Volvos analysverktyg Site Simulation kunde ge svar. K-G Pettersson på Volvo CE tillsammans med produktspecialist Mikael Nordell och säljare Pär Eldonson från Swecon tog sig an uppgiften. Arbetsplatsen mättes, körcyklerna ritades in, mängden timmer som skulle förflyttas matades in och olika maskiner med varierande kapacitet och bränsleförbrukning togs in i beräkningen. Svaret var entydigt: en Volvo L180HHL var det mest effektiva och lönsamma. Ändå var Stefan Nilsson inte övertygad.

– Jag var fortfarande tveksam. Skulle en så stor maskin på en så liten yta vara det bästa?

Spar bränsle


I dag vet han att Site Simulation hade rätt. Resultatet blev en effektivare timmerhantering. Dessutom sjönk bränsleförbrukningen per förflyttad kubikmeter.

I maj investerade man i ytterligare en L180HHL. Dels som back up, dels för att lossa de ankommande timmerbilarna och snabba på den processen.

– Vi har bra erfarenhet av både Volvos maskiner och Swecon. Jag uppskattar särskilt Swecons ärlighet, de är uppriktiga med både fördelar och eventuella nackdelar. Det gör samarbetet enklare och tryggare.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462