blog_post

Sockerberget betas av med en Volvo L220H hjullastare

14 apr. 2022

Specialjobb kräver speciallösningar. Att dagligen ta emot 17 500 ton sockerbetor – stacka dem till mindre berg och sedan fösa dem vidare till transportbandet in i bruket – kräver en kraftfull och pålitlig maskin.

– Vi har haft Volvo L220 sedan vi fick det här uppdraget för 17 år sedan. Vi har kikat på andra lösningar, men inget har visat sig vara bättre, säger Roger Hurtig.

Den stora hjullastaren är dessutom utrustad med två specialskopor, tillverkade av ABL i samband med köpet av den senaste L220H.

– Den stora skopan, 7,5 meter bred och två meter hög, används för att fösa betorna till transportbandet. Den ”lilla” skopan, som är perfekt för att stacka betorna på planlagret, är sex meter bred och 2,4 meter hög.

Tonvis med socker


Alla siffror är stora när det gäller Örtofta sockerbruk, som numera är Sveriges enda kvarvarande sockerbruk. Bruket, som ägs av tyska Nordzucker, tillverkar cirka 250 000 ton socker per år av betor som levereras av 2 500 betodlare i Skåne, Halland och Blekinge. För transporterna krävs det drygt 100 lastbilar, varav Flexilast står för cirka hälften, som varje dag tippar av 17 500 ton betor vid sockerbruket.

Det ska matas in 700 ton betor i bruket varje timme, dygnet runt. Stannar hjullastaren – vilket Gud förbjude! – stannar hela bruket. Stressigt? Inte för Tobias Olsson som kört hjullastaren vid sockerbruket i 17 år.

– Rullar bara allt på som vanligt, så är det lugnt. Men visst, ibland blir det arbetstoppar, det får man räkna med.

Går dygnet runt

Roger Hurtig är också lugn.

– Vi har givetvis en back up-maskin, också det en Volvo L220H. Och förare i beredskap, om någon skulle bli sjuk, säger Roger Hurtig och fortsätter.

– Dessutom har vi serviceavtal på maskinerna och ett bra samarbete med Swecon i Staffanstorp. Vi känner oss trygga med den lösningen. Under den cirka fyra månader långa betkampanjen – från september till och med januari – går den stora hjullastaren dygnet runt. Ibland, när det är riktigt hektiskt, används även back up-maskinen. Resten av året får de dock vila.

– Någon gång ibland kan vi ha användning för L220 i täkterna, men annars får den stå till nästa betkampanj. Den går ändå fler årstimmar än de flesta maskinerna

FAKTA

  • Flexilast är en ekonomisk förening med huvudkontor i Eslöv. Den består av drygt 100 delägare och cirka 220 lastbilar. Utöver det har Flexilast fyra helägda dotterbolag, bland annat EGM Maskin med ett dussin entreprenadmaskiner. Flexilast är även delägare i Skåne Grus.
  • Nordic Sugar är den enskilt största kunden. Flexilast sköter bland annat transporter av betor till bruket, hanteringen av betor på området, uttransporter av biprodukten HP-massa till djurhållare i Syd-Sverige samt kundtransporter av färdigt socker.
  • Flexilast omsätter cirka 600 miljoner kronor om året. Flexilast är en sammanslagning av flera lastbilcentraler, där de äldsta delarna bildades på 1930-talet

Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462