blog_post

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk

20 jan. 2022

Reaktorn i Ågesta slutade producera el och varmvatten till näraliggande Farsta redan 1974. Vid avställningen forslades alla högaktiva material, som kärnbränsle och tungvatten, bort från anläggningen. Kvar blev en blandning av låg- och medelaktivt radioaktivt material och radiologiskt friklassat byggnadsmaterial. Sommaren 2020 sedan började rivningen av anläggningen, men Peter Nyström, projektledare på Vattenfall, berättar att rivningen började förberedas ett par år tidigare.

– Allt är kartlagt in i minsta detalj och vi började med att ta bort de mest kontaminerade delarna som pumpar, urblåsningssystem och primärkretsar. 

Rivningsarbetet är indelat i många mindre delprojekt, som kan vara ett litet rum eller en del av ett större rum. Varje delprojekt har sin arbetsorder och sina skyddsföreskrifter.

– Det behövs, även om radioaktiviteten är låg. Det största problemet är egentligen att anläggningen finns inne i ett bergrum. Det är trångt och gör arbetet svårare, säger Peter Nyström.

22 meter högt

I mitten av november förra året anlände Fredrik Brännmark från Hansén Bil & Maskin i Boden med sin Volvo EC480E High Reach höghöjdsrivare. Uppdrag: att före nyår riva det 22 meter höga kyltornet på Ågestaverket.

– Det är lite synd att riva. Personligen hade jag önskat att det fått bli museum, men det går ju inte på grund av föroreningarna. Historien bakom Ågesta och det svenska kärnvapenprogrammet, där Ågesta var en del, är intressant. Själva rivningsjobbet gör han ändå med glädje.

– Det är ett fritt jobb att riva. Jag får veta vad som ska rivas, sedan är jag min egen arbetsledare och ser till att få det gjort.

Och efter ett drygt halvår i höghöjdsrivaren, vill han inte byta tillbaka till en vanlig grävmaskin.

– Absolut inte! Höghöjdsrivaren är mycket stabilare och tyngre. Den har dessutom många bra specialanpassningar, som tiltbar hytt, som jag gillar.

Goda framtidsutsikter

Rivning är en viktig del av verksamheten hos Hansén Bil & Maskin och de har tidigare gjort mycket jobb i Malmberget. Där har LKAB:s gruvbrytning gjort staden osäker, därför flyttas de boende till närliggande Gällivare och byggnaderna rivs. När det 13 våningar och 42 meter höga Focushuset skulle rivas, köpte ägaren Mattias Hansén en ny Volvo EC480E High Reach från Swecon i maj förra året.

– Vi har mest Volvo i maskinparken, men ingen höghöjdsrivare. EC480E var ett naturligt val för oss. Den nya maskinen bidrog även starkt till att Hansén Bil & Maskin vann Vattenfalls prestigeupphandling att riva det 22 meter höga kyltornet i betong vid det nedlagda kärnkraftverket.

– Det är ett annorlunda jobb, men egentligen en vanlig selektiv rivning. Kyltornet har aldrig varit kontaminerat av radioaktivitet, så det är som vilken rivning som helst, säger Mattias.

Två månader beräknas rivningen ta, som började i slutet av november. Men Mattias har redan blicken fäst på framtiden i det dynamiska Norrbotten. Framför allt det planerade fossilfria stålverket för 25 miljarder kronor som ska byggas i Norra Svartbyn utanför Boden och beräknas skapa cirka 10 000 nya arbetstillfällen.

– Det ska ju byggas bara ett hundskall bort från vårt kontor. Det är fantastiskt, jag önskar bara att jag var 20 år yngre...

Se filmen
om rivningen av kyltornet i Ågesta.

FAKTA ÅGESTA

  • Sverige var ett av de första länderna som satsade på den nya kärnkraftsteknologin. Den första experimentreaktorn, R1, stod klar 1954 och fanns 25 meter under markytan vid KTH:s campus i Stockholm.
  • Ågesta började projekteras 1954 och var i drift från 1963 till 1974.
  • Verket producerade 800 000 MWh värme och 415 000 MWh el under sin tid.
  • Ågestaverket var aldrig riktigt lönsamt på grund av det låga oljepriset. Produktionen upphörde 1974.
  • Det finns uppgifter om att musikvideon ”Nothing really matters med Madonna” – som spelades in 1999 under ledning av producenten Johan Renck – delvis utspelades i kontrollrummet i Ågesta. Det är bara nästan sant, videon spelades in R1:s kontrollrum under KTH.
  • Rivningen av Ågesta kärnkraftverk har en total budget på 600 miljoner kronor. När arbetet är klart och bergrummet är förslutet, kommer området att återlämnas till Stockholms stad. Vattenfall planerar att bevara verkets historia genom högkvalitativa fotoproduktioner

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk i Ågesta

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk i Ågesta

Ågesta kärnkraftverk, söder om Stockholm, var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. För snart 60 år sen togs kraftverket i drift, men produktionen av el och fjärrvärme lades ner redan efter drygt 10 år. Efter många år i malpåse, sluts nu cirkeln när kärnkraftverket rivs av grävmaskinen Volvo EC480E HR (High Reach) – en höjdrivare som körs av Fredrik Brännmark på Hansén Bil & Maskin i Boden.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462