news

Astronauterna landade på Volvo CE i Braås

16 okt 2015

Den 25 september fick Volvo CE i Braås besök av astronauterna dr Donald Pettit (USA) och dr Ernst Messerschmid (Tyskland). Evenemanget var en del av ASE (Association of Space Explorers) årliga konferens, som samlade cirka 100 astronauter från hela världen till Kronobergs län.

Luften var fylld av förväntan och spänning när de två astronauterna gjorde entré, välkomnade av cirka 100 Volvomedarbetare. Efter en kort introduktion av platschef Jörgen Sjöstrand, blev det visning av filmen ”Site Braås – Home of the Articulated Hauler”. Det var tydligt att filmen gjorde intryck på tittarna. I sitt föredrag, anknöt dr Donald Pettit till hur han som ung ingenjör arbetade med ramstyrda tunga fordon i sin hemstad i Oregon, USA, utan att ha någon aning om att det var i de djupa skogarna runt småländska Braås som konceptet en gång föddes.

I sina anföranden berättade Pettit, 60 år, och Messerschmid, 70 år, inspirerande berättelser om sina rymdexpeditioner och erfarenheter som forskare. Nyfikenhet och spänningen att experimentera var teman för de båda presentationerna. För forskarna Pettit och Messerschmid har expeditionerna inneburit möjligheter att prova saker under nya förutsättningar. Experimenten i viktlös miljö visade sig ge helt nya insikter, även om saker som de trodde att de visste allt om. Budskapet var tydligt. Lusten att utmana "sanningar" och tänka nytt är det som leder till alla större vetenskapliga och tekniska genombrott.

Detta var något som Jörgen Sjöstrand instämde i. Volvo CE måste vara i frontlinjen och utmana konventioner för att leverera internationellt ledande produkter. På ett sätt är vi i samma bransch, drog han slutsatsen: "Vi flyttar jorden. Ni lämnar jorden."

Utanför konferenssalen väntade 75 förväntansfulla elever från grundskolan i Braås med sin utställning av "rymddumprar", som de har skapat inom ramen för projektet Mot nya höjder. Under det gångna året har eleverna träffat konstruktörer från Volvo CE som har berättat för eleverna vad man ska tänka på när man konstruerar dumprar. De har också undersökt solsystemet för att kunna skapa dumprar som är anpassade till förhållandena på specifika planeter. Mötet med astronauterna var höjdpunkten under månader av förberedelser och studenterna imponerade med sina presentationer. Trots ett pressat tidsschema tog sig astronauterna tid att prata med varje grupp av elever. Det genuina intresset Pettit och Messerschmid visade, gjorde intryck på eleverna. Dr Donald Pettit drog fördel av intresset genom att ge eleverna lite extra hemläxor.

Efter en fotografering med skolklasserna och astronauterna blev det en guidad visning av produktionsanläggningen, världens första koldioxidneutrala anläggning för denna typ av produktion. Deras nyfikenhet och fascination kunde inte förväxlas. De var båda ivriga att lära sig mer om olika material och komponenter och hade en hel del frågor om processer och tekniska lösningar. Materialskärning och konglutination ledde till livliga diskussioner och frågor om nötningsbeständighet och expansion var frågor som, naturligtvis, astronauterna hade en hel del insikter i. De visade också ett stort intresse för motorer och diskuterade detaljer kring turboladdning och effekt i motorns konstruktion. Om du tillbringar sex månader på en rymdstation, måste du veta en hel del om tekniska konstruktioner av olika slag och det var tydligt att i deras intresse ingår också mer jordnära produkter, till exempel, de högpresterande dumprarna från Volvo CE.

Finalen ute på testbanan var också det en stor upplevelse för astronauterna som turades om att provköra företagets största maskiner, en A40G och en A40GFS (Full Suspension). Den delen av testbanan där de körde har mycket branta stigningar och tung terräng som sätter extrema krav på fjädring och midjestyrning. Förutsättningarna liknar vardagsmiljön för Volvo CE dumprar runt om i världen. Däremot skrämde testbanan varken Pettit eller Messerschmid, som från förarsätet fick uppleva hur dumpern gör sitt jobb oavsett utmaning. Vad de tyckte om provkörningen sammanfattades av dr Donald Pettit när han klev ner från förarsätet. "Jag vill ha en. Har ni någon kvar?"

Astronauterna överens om detta var höjdpunkten av resan och tackade för besöket innan de fortsatte till nya platser i Kronoberg, i världen, och i universum.

FAKTA

Mot nya höjder

Med inspiration från astronautkonferensen och rymden, så initierade Länsstyrelsen i Kronobergs län, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg 2014 ett projektet Mot nya höjder. Det främsta syftet var att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland länets elever. I huvudsak handlar det om att möta de framtida utmaningarna för regionen när det gäller kompetensförsörjning. De skolor som var mest engagerade och deltog i Mot nya höjder belönades med ett astronautbesök den 25 september.

Länkar till biografier över astronauterna:

http://www.nasa.gov/centers/johnson/techtransfer/about_us/donald-pettit.html#.VgqZemS8PRY

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Ernst_Messerschmid

För Volvo CE i Braås är den framtida tillgången på kompetens avgörande för fortsatt internationell konkurrenskraft. Av denna anledning arbetar företaget på flera olika nivåer för att inspirera och stimulera intresset för teknik bland unga människor. Astronauternas besök den 25 september var höjdpunkten i projektet Mot nya höjder, där Volvo CE har samarbetat med elever och lärare inom grundskolan i Braås.

KONTAKT
Susanna Henningsson, kommunikationsansvarig
Mobil: +46 (0) 700 89 75 64
E-post: susanna.henningsson@volvo.com


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462