news

​Volvos elektrifieringsstrategi expanderar till entreprenadmaskiner

22 okt 2015

Volvo Cars har nyligen kommunicerat en av bilindustrins mest omfattande elektrifieringsstrategier där laddhybrider kommer att införas genom hela modellprogrammet. Samtidigt är Volvo Construction Equipment inblandad i ett omfattande forskningsprojekt för att främja framsteg i elektrifieringen av anläggningsmaskiner.

Utsläpp som genereras i anläggningsfasen av byggprocessen beräknas vara på samma nivå som utsläpp från bilar. Volvo CE tillsammans med multinationella byggjätten Skanska, Energimyndigheten och två universitet, har inlett ett större projekt för att anpassa en rad entreprenadmaskiner till elektrifiering med låga utsläpp som följd.

Det innovativa projektet, som leds av Volvo CE:s forskningsprojekt, fokuserar på möjligheterna att driva alla entreprenadmaskiner i ett stenbrott med el istället för diesel.

"Det intressanta med ett stenbrott är att du har så många olika funktioner på en plats", säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten. "Om det lyckas, kan tekniken tillämpas i stora byggprojekt, återvinning av avfall etc. Detta är ett nytt steg för byggbranschen."

Energimyndigheten har uppskattat energiförbrukningen för entreprenadmaskiner i Sverige till 14 terawattimmar (TWh) jämfört med 19 TWh för lastbilar; 3,7 TWh för bussar och 55 TWh för personbilar (2010 års siffror).

"Vi räknar med att om vi kunde elektrifiera ett antal funktioner i stenbrottet, kan vi minska energianvändningen med 71 % (i kWh). Intensiteten av energin är mycket högre med el, det är därför de potentiella besparingarna högre."

I många tillämpningar, är grävmaskiner tillräckligt stabila för att drivas med elektricitet via kablar. Krossar i demonstrationsbrottet kan också få sin ström genom kablar. En plug-in hybridlösning undersöks för dumprar. Dumprar kan helt elektrifieras med batterier, vilket leder till möjligheten till helt autonoma, förarlösa dumprar styrda av datorer.

Eldrivna entreprenadmaskiner kommer också att avsevärt minska bullerutsläppen, som är en särskild oro i den snabbt växande urbana miljön.

Volvo CE har redan arbetat med många av de teknologier som kommer att användas, och koncepten kommer att tas fram tillsammans med forskare vid Linköpings universitet och Mälardalens högskola.

"Detta elektromobilitetsprojekt handlar om att skapa nya koncept som är en del av vår långsiktiga framtidsvision. Det arbete som vi kommer att utföra under de närmaste åren har potential att förändra hela byggbranschen", säger Anders P. Larsson, vice vd för Volvo CE:s teknologifunktion.

Projektet kommer att kosta cirka 203 miljoner kronor, och är planerat att slutföras under 2018.

Volvo Cars har nyligen tillkännagivit sina planer på att utveckla en helt ny serie elektrifierade mindre bilar och bygga en helt elektrisk bil som ska börja säljas 2019. Det förväntas att elektrifierade fordon kommer att stå för upp till 10 procent av Volvos totala bilförsäljning år 2020.

Mer information

Volvo Cars

Volvo Construction Equipment

Källa: ConstructionClimateChallenge.com


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462