news

​Dammfritt med nya Dustbuster ett lyft för Ragn-Sells

11 mar 2016

I Ragn-Sells papperstält jobbade personalen tidigare i en rök av damm. Arbetsmiljön krävde andningsskydd, men även maskinerna tog stryk och till och med brandlarmet slogs ut med jämna mellanrum på grund av dammet.
Sedan fick de testa Holms nya sopmaskin Dustbuster som säljs via Swecon.
– Vilken skillnad! Den bättre arbetsmiljön är givetvis viktigast, men dessutom sparar Dustbuster pengar och vi kan leverera bättre kvalitet, säger Niklas Carlsson, sektionschef på Ragn-Sells i Östergötland.

Avfallsanläggningen Häradsudden utanför Norrköping är en stor, och växande, återvinningsindustri. Papperstältet är en viktig del av återvinningen. Dagligen kommer stora mängder returpapper från återvinningsstationerna i Östergötland, bara i Norrköping och Linköping finns ett 50-tal.

Lastbilarna kör in i papperstältet och tippar lasten, papper eller wellpapp, direkt på betonggolvet. Det lastas sedan på ett transportband för sortering och därefter till balmaskinen som packar och emballerar pappret.

Och det handlar om stora mängder: varje år skickas 14 000 ton tidningspapper till pappersbruken i Hylte och Katrinefors samt cirka 2 000 ton wellpapp till Billerud i Skärblacka.

Dammproblem

I många år har dammet varit ett problem. Lastbilarna drar med sig mycket sand och lera in i tältet, dessutom orsakar hanteringen av papper en hel del damm. Tidigare löste man det genom att då och då sopa ihop skräpet i en hög med en sopvals. Och varannan vecka kom en städfirma som både sopade och våttorkade golvet.

I höstas fick Ragn-Sells dock chansen att testa en demoversion av Holms nyligen lanserade Dustbuster. Den nya sopmaskinen har en helt ny och patentskyddad design med två kjolar som bildar en tät kammare där damm och skräp borstas upp av en sopvals. Under arbetet duschas både kammaren och frontsopen med en vattendimma.

Enorm skillnad

Med Dustbuster kopplad till en av de två nya Volvo L60H hjullastarna som jobbar i papperstältet fick Ragn-Sells den perfekta lösningen.

– Det är en otrolig skillnad! Det dammar nästan ingenting, så det är det enormt lyft för arbetsmiljön, säger Niklas Carlsson.

Och så låter han föraren Andreas Hellstrand köra några drag över betonggolvet. Inte det minsta damm rörs upp, Dustbuster lämnar bara en ren och lätt fuktad yta efter sig.

De positiva effekterna är fler än så. Mindre damm gör att lastmaskinerna och balmaskinen utsätts för mindre påfrestningar. Städfirmans tjänster behövs inte längre. Pappersbruken får en bättre råvara, då balarna innehåller mindre orenheter. Och brandvarnaren behöver inte bytas ut med jämna mellanrum…

– Ja, nu kan vi inte vara utan Dustbuster. Jag hoppas vi får köpa loss den, när testperioden är slut.

FAKTA RAGN-SELLS HÄRADSUDDEN

+ Ragn-Sells är en privatägd koncern som arbetar med avfallshantering och återvinning i sex länder. Bolaget har cirka 2 500 medarbetare och omsätter drygt 4,5 miljarder kronor om året.

+ Häradsudden utanför Norrköping är sedan 1977 en deponi och avfallsanläggning som tidigare ägdes av E.ON. Den 1 januari 2015 tog Ragn-Sells över verksamheten och avsikten är att utveckla anläggningen med bland annat mottagning och behandling av förorenade massor samt återvinning av branschspecifikt avfall från industrin.

+ Anläggningen har fem Volvo anläggningsmaskiner från Swecon – fyra hjullastare och en grävmaskin – som leasas på fem år med serviceavtal.

FAKTA DUSTBUSTER

+ Dustbuster utvecklades för att möta kundernas krav på maskiner som dammar mindre. Tysklands strängare krav på damm i samband med sopning av vägar var också en bidragande orsak.

+ Dustbuster har en arbetsbredd på 2,5 meter. Vattentankens volym är 270 liter och sopvolymen är 290 liter.

+ Holms Industri AB i Motala är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget grundades 1927 och blev snabbt en ledande tillverkare av hästskor. I dag är företaget specialiserat på frontmonterade redskap för sopning och snöröjning.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462