news

​Elektrifiering i entreprenadmaskiner är branschens framtid, säger Volvo Construction Equipment

19 sep 2016

Volvo Construction Equipment hänförde kunder, journalister, myndighetsrepresentanter och akademiker när företaget presenterade sin prototyp av en eldriven hybridhjullastare – en maskin som kan öka bränsleeffektiviteten med upp till 50 %.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) framhävde det faktum att energieffektivitet är först på agendan när företaget visade upp en prototyp av en hybridhjullastare – med arbetsnamnet LX1 – på Xploration Forum i Eskilstuna som pågick 9–14 september. Företaget gav kunder, utländska journalister, myndighetsrepresentanter och akademiker en exklusiv titt på den eldrivna hybridmaskinen som kan öka bränsleeffektiviteten med upp till 50 %. Dessutom är LX1 tystare och släpper ut mindre jämfört med konventionella motsvarigheter.

LX1 är en seriehybrid vars drivlina har elmotorer vid hjulen, eldriven hydraulik, energilagringssystem, en betydligt mindre dieselmotor samt en ny maskinarkitektur. Denna kombination möjliggör den kraftigt förbättrade bränsleeffektiviteten. Prototypen består till 98 % av nya delar och har en maskin med helt ny design. Den kan utföra samma jobb som en hjullastare som är numret större. LX1 är just nu en del av ett forskningsprojekt och finns inte till försäljning.

Kort och lång prognos

Volvo Group definierar elektromobilitet som ”arbetsfordon och arbetsmaskiner vars framdrivning eller huvudsakliga arbete utförs med hjälp av elmotorer”. En hybrid klassas som en maskin som använder mer än en kraftkälla och som ackumulerar och återanvänder energi som annars skulle gå till spillo. Maskinen är bara en äkta hybrid om den kan ackumulera energi.

Volvo CE började arbeta med elektromobilitet och hybridteknik 1998. Företaget har långsiktiga planer på att utveckla produkter och tjänster för elektromobilitet, inklusive elhybrider och elektriska arbetsplatser. ”Vi tror att det i framtiden sker en omfattande övergång till elhybridteknik. Men våra kunder vill uppleva högre effektivitet redan idag. Vi levererar detta via konventionella tekniker och mjuka erbjudanden”, säger Scott Young, chef för Volvokoncernens elektromobilitetsprogram. ”Därför att vi vill uppfylla kundernas omedelbara förväntningar på ändrad TCO (total ägandekostnad). En stor del av TCO utgörs av energi, men anskaffningspris och underhåll är också stora poster. Dessa aspekter hjälper oss att dra hybridutvecklingen framåt. Så du kan förvänta dig att delar av designen införlivas i våra produkter innan vi lanserar LX1 eller liknande maskiner. Detta främjar utvecklingen och tillgodoser kraven på kort och medellång sikt. Tekniken förbättras allt eftersom den accepteras av marknaden, vilket minskar kostnaderna för den.”

Samarbeten med kunder

Volvo CE har samarbetat med Waste Management – Nordamerikas största miljö- och återvinningsföretag – vid fälttesterna av LX1. Waste Management har en av världens största Volvo CE-maskinparker och använder just nu en konventionell maskin på två anläggningar i Kalifornien för att samla in baslinjedata. Efter Xploration Forum fraktas LX1 till företaget som då kan testa bränsleeffektivitet och utsläppsminskningar på dessa platser.

”Vi ser Volvo CE som en strategisk partner”, säger John Meese, chef för tunga maskiner på Waste Management. ”Vi har en av Nordamerikas största entreprenadmaskinparker, och vi vill använda den bästa tillgängliga tekniken för att förbättra verksamheten och de tjänster vi levererar till kunden. Direkt när LX1 presenterades för oss visste vi att vi ville jobba med Volvo CE för att pröva konceptet i verkliga arbetssituationer. Vi förväntar oss utmärkta resultat vad gäller att minska användningen av fossila bränslen och minska avgasutsläppen. En annan fördel är de klart lägre bullernivåerna.”

Avkastning på investerat kapital (ROI)

”Kanske går det att spara ganska mycket bränsle och öka produktiviteten en del med prototyper. Men vid serietillverkningen måste man ta hänsyn till kostnad och ROI”, sammanfattar Young. ”Hybridtekniker är fortfarande ganska dyra lösningar och införandet går långsamt. Det beror på att fördelarna hos de hybridmaskiner som säljs idag inte är särskilt mycket större än hos konventionella tekniker. Därför tar det längre tid att få en investering att löna sig. Men kostnaden för energilagringssystem som litiumjonbatterier och andra tekniker minskar stadigt. Det gör att hybrider blir mer ekonomiskt attraktiva alternativ. Det finns fortfarande utrymme att optimera konventionell teknik – en utveckling som kommer att konkurrera med hybridteknik de närmaste åren. Vi lever dock i en tid av exponentiell teknisk tillväxt, och jag tror att denna förändring av branschen kommer att gå snabbare än under motsvarande tidigare perioder.”


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462