news

​Volvo Construction Equipment avslöjar självgående prototypmaskiner

19 sep 2016

Volvo Construction Equipment demonstrerade en prototyp av en självgående hjullastare och ramstyrd dumper som arbetar tillsammans på företagets Xploration Forum i Eskilstuna.

En exklusiv demonstration av Volvo CE:s prototypversioner av självgående hjullastare och ramstyrd dumper som arbetar tillsammans imponerade publiken vid företagets Xploration Forum, som gick av stapeln från den 9:e till den 14:e september i Eskilstuna. Hjullastarprototypen fyllde prototypversionen av den ramstyrda dumpern – som sedan tömde lasten och upprepade proceduren. Under en timme visade det sig att den självgående hjullastaren kunde arbeta med motsvarande 70 % av kapaciteten hos en tränad förare vid lastning och lossning. Det är inte bara en teoretisk beräkning. Maskinen har också utfört ”riktiga” arbetsuppgifter för en Volvo CE-kund vid en svensk asfaltsanläggning.

”Demomaskinerna programmerades för att arbeta tillsammans och utföra specifika arbetsuppgifter på en förbestämd bana”, förklarar Jenny Elfsberg, chef för ny teknik på Volvo CE. ”Maskinen kan utföra samma arbetsuppgift gång efter gång, längs en förbestämd bana, under relativt lång tid. Men tekniken är fortfarande i sin linda. Vi arbetar med att utveckla lösningar som är tillräckligt säkra och har tillräckligt höga prestanda för att de ska godkännas av marknaden.

”Det är en lång bit kvar, så det finns inga planer på kommersialisering just nu”, fortsätter hon. ”Idag kommunicerar inte prototypmaskinerna med varandra. Kommunikation mellan maskiner – där maskinerna 'talar' med varandra och en central kontrollpunkt – är avgörande för att undvika kollisioner och effektivisera maskinflödet.”

Med blick på framtiden

Demomaskinerna som presenterades för kunder, utländska journalister, myndighetsrepresentanter och akademiker på Xploration Forum är standardprodukter från Volvo – en hjullastare L120 och en ramstyrd dumper A25F – som uppgraderats med teknik för självgående arbete. När en lösning tagits fram kan tekniken införas i andra produkter från Volvo CE.

”Självgående maskiner kommer att öka säkerheten i farliga arbetsmiljöer och eliminera den mänskliga faktorn som orsak till olyckor”, säger Elfsberg. ”De kan också utföra monotona uppgifter effektivare och med högre precision än mänskliga förare. Eftersom maskinerna körs optimalt kan kunderna dra fördel av förbättringar i prestanda, bränsleeffektivitet och hållbarhet. I framtiden kan du potentiellt använda tre eller fyra maskiner per förare, vilket ökar produktiviteten och minskar kostnaderna ännu mer. Tittar vi framåt tänker jag mig att självgående maskiner blir mindre och robustare. Varken hytt eller fjädring behövs – det liknar i mångt och mycket HX1-konceptet som Volvo CE presenterade som en del av forskningsprojektet med elektriska arbetsplatser på Xploration Forum (se separat pressmeddelande).”

Intelligenta maskiner

Volvo CE har forskat på självgående maskiner i över ett decennium. Arbeten med futuristisk teknik, exempelvis självgående maskiner, driver på företagets utveckling av innovationer. Tekniker som halv- eller helautomatiserade funktioner främjar andra utvecklingar flera år innan slutmålet uppnås. Redan idag finns det automatiserade och assisterande funktioner på marknaden. Till exempel lanserade Volvo CE tidigare i år Volvo Co-Pilot, ett system som tillhandahåller flera intelligenta maskintjänster – Load Assist, Dig Assist, Compact Assist och Pave Assist – som hjälper förarna öka kvaliteten på kortare tid och med mindre arbete.

”Vi börjar se system som beror mindre på förarens skicklighet – som assisterar föraren med vägledning och styr huvudsakliga funktioner”, säger Elfsberg. ”Framtidens maskiner blir allt mer självgående, och föraren får en mer övervakande roll. För föraren blir arbetet mindre stressigt och mer intressant. Kanske fjärrstyrs flera maskiner av en och samma förare. En del uppgifter är givetvis så komplicerade att föraren verkligen måste känna vad den gör. I dessa fall behöver föraren fortfarande styra maskinen inifrån hytten.”


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462