news

​Volvo Construction Equipment förutspår upp till 95 % mindre koldioxidutsläpp på eldrivna arbetsplatser

19 sep 2016

Volvo Construction Equipment leder ett forskningsprojekt med eldrivna arbetsplatser. Målet är att omvandla stenbrotts- och aggregatbranschen genom att minska koldioxidutsläppen med upp till 95 % och de totala ägandekostnaderna med upp till 25 %.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) presenterade sin eldrivna arbetsplatslösning och den självgående och batteridrivna konceptlastaren HX1 på Xploration Forum i Eskilstuna. Prototypen ingår i ett forskningsprojekt för eldrivna arbetsplatser, som utlovar upp till 95 % minskade koldioxidutsläpp och upp till 25 % lägre total ägandekostnad. Projektets mål är att elektrifiera ett transportsteg i stenbrott – från utvinning till primär krossning och transport till sekundär krossning. Det innefattar utveckling av nya maskiner, arbetsmetoder och ledningssystem för arbetsplatsen. Förutom en mängd HX1-maskiner ingår andra prototypmaskiner i det eldrivna arbetsplatssystemet, bland annat en hybridhjullastare och en grävmaskin ansluten till elnätet. De nya teknikerna utgörs av styrsystem för maskiner och maskinparker samt logistiklösningar för eldrivna maskiner i stenbrott.

”Forskningsprojektet är ett led i omvandlingen av stenbrotts- och aggregatbranschen”, säger Johan Sjöberg, teknisk specialist inom arbetsplatsautomation på Volvo CE. ”Om entreprenadmaskinerna i stenbrottet drivs med el istället för diesel så finns det möjlighet till betydligt lägre bränsleförbrukning, CO2-utsläpp, miljöpåverkan och kostnad per ton. Införandet av el i entreprenadmaskiner leder till renare, tystare och effektivare maskiner – det är branschens framtid.”

Innovationer med eldrift

Volvo CE samarbetar med kunden Skanska Sverige, Energimyndigheten och universiteten i Linköping och Stockholm i projektet som har en budget på 203 miljoner. Alla partner besökte Xploration Forum, som gick av stapeln 9–14 september. Där presenterades konceptet för Volvo CE:s kunder, utländska journalister, myndighetsrepresentanter och akademiker. Volvo CE koordinerar projektet och ansvarar för utveckling av maskiner och system. Skanska Sverige tillhandahåller logistiklösningar, applikationsrelevans och kunskap om arbetsplatser. Svenska Energimyndigheten – en nationell myndighet för frågor kopplade till energipolicy – bidrar med projektfinansiering, och universiteten bedriver forskning. Tre doktorander undersöker energihantering för eldrivna fordon, säkra och robusta programvarukontroller och energioptimerad styrning av arbetscykler.

Projektet startade i oktober 2015 och beräknas vara klart under senare delen av 2018. Just nu utvecklar och testar Volvo CE tekniker, koncept och prototyper internt. Skanska Sverige kommer att integrera demomaskinerna i den ordinarie verksamheten. I slutet av 2018 kommer konceptet med elektrisk arbetsplats att testas i ett stenbrott i västra Sverige under 10 veckor. Därefter utvärderar Volvo CE resultatet av projektet och bedömer om konceptet är moget att användas i branschen. Just nu rör det sig om ett forskningsprojekt – det finns inga planer på kommersialisering just nu.

Arbetar tillsammans

Initiativet finansieras ömsesidigt: Volvo CE investerar 129 miljoner SEK, Energimyndigheten går in med 65 miljoner SEK (varav 59 miljoner till Volvo CE, 5 miljoner till Linköpings universitet och 1 miljon till Mälardalens högskola) och Skanska Sverige bidrar med 9 miljoner SEK.

”Den här typen av samarbete mellan Volvo CE, dess kunder, myndigheter och akademin gör det möjligt att investera i ny teknik och utforska lösningar som både är relevanta för kunderna och tar itu med framtida utmaningar”, säger Erik Uhlin, teknisk projektledare inom avancerad konstruktion på Volvo CE. ”Volvo investerar betydande belopp varje år i nya tekniker, avancerad konstruktion och produktutveckling. Men utan avgörande offentlig finansiering och stöd från partner skulle det inte vara möjligt att inleda forskningsprojekt som detta.”


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462