news

Arvet som lade grunden för Volvos världsledande grävmaskiner

25 aug 2017

Volvo har utnyttjat 180 år av teknisk expertis och över 75 års erfarenheter av grävare i arbetet med att skapa några av världens bästa grävmaskiner – en historia som utvecklas i takt med urbaniseringens utmaningar.

Volvo CE:s historia går tillbaka till 1832 och gör företaget till en av pionjärerna i entreprenadmaskinbranschen. Företaget är välkänt för innovationerna för hjullastare och ramstyrda dumprar – men har också över 75 års erfarenhet av grävare.

År 1939 lanserade det svenska företaget sin första lingrävare på 8 ton. Maskinen blev en stor framgång, och 1956 specialiserade sig Åkerman helt på grävmaskiner. 1985 hade över 10 000 enheter sålts i hela världen. Volvo CE köpte Åkerman 1991 och fick enorma mängder kunskaper och erfarenhet på köpet.


Volvo köpte Samsung Heavy Industries entreprenadmaskinsavdelning 1998 inklusive befintlig grävmaskinstillverkning i Korea och presenterade Volvo som globalt grävarmärke. Idag har Volvo CE forsknings- och utvecklingsanläggningar för grävmaskiner i hela världen och tillverkning på åtta platser – och efterfrågan ökar ständigt. Volvo är en av världens största grävmaskinstillverkare. Under de senaste fem åren har Volvo CE ökat marknadsandelen mest för band- och hjulgrävmaskiner på den hårda europeiska marknaden.

Volvos grävare har också blivit större med åren – den omfattar band- och hjulgrävmaskiner, kompaktgrävare, rivningsmaskiner och rörläggare från 1,5 upp till 90 ton.

”Grävmaskiner utgör en stor del av entreprenadmaskinsmarknaden, och grävarmarknaden bara växer”, säger Carl Slotte, regional säljchef för Volvo CE EMEA. ”Därför är grävare en viktig strategisk produkt för Volvo CE.”

Gräver i staden

Volvo CE anför ökande urbanisering som en av tillväxtorsakerna. ”Hjulgrävmaskiner är attraktiva för entreprenörer i stadsmiljö – de är lätta att transportera, enkla att manövrera med precision och riskerar inte att skada asfaltsbelagda ytor”, säger Slotte.

Volvo CE har också sett en ökande efterfrågan på maskiner med kort svängradie. ”Maskiner med kort svängradie är idealiska för stadsmiljöer där det kan vara ont om plats. Vid exempelvis vägarbeten är de kompakta maskinerna inte så mycket i vägen för andra körfält eller annan trafik. Ett exempel är att vår modell EW150E var en av toppsäljarna förra året i de nordiska länderna. När urbaniseringen fortsätter förväntar vi oss att hjulgrävmaskiner och maskiner med kort svängradie blir ännu populärare.”

Stadsområden byggs upp snabbt i hela världen. År 2050 förväntas omkring 66 % av världens befolkning bo i städer enligt FN. Över 60 % av arean som förväntas bli till stadsområden 2030 har inte bebyggts än. Därför planerar Volvo CE för framtiden med nya tekniker som gör entreprenadarbeten tystare, säkrare, effektivare och miljövänligare. Målet är detsamma: noll oplanerade stopp, noll utsläpp och noll olyckor.

Framtidens grävare

Tidigare i presenterade Volvo CE den helt eldrivna kompaktgrävaren EX2. EX2 har samma effekt och kraft som sin konventionella motsvarighet, och batterierna räcker för åtta timmars arbete i besvärlig jord – men utan utsläpp, 10 gånger effektivare och 10 gånger tystare.

”EX2 är ett rent forskningsprojekt just nu, men visar hur vi tror att höga prestanda kan kombineras med miljöhänsyn. Och när vi kombinerar Volvokoncernens kunskaper och erfarenheter med elektrisk framdrivning ser vi att eldrivna maskiner förr eller senare finns med i vår framtid”, säger Slotte.

”Både vid utvecklingen av dagens och morgondagens grävare samarbetar vi med och involverar kunderna så att vi kan lösa deras problem. Det kan gälla bränsleeffektivitet, buller, säkerhet, mångsidighet, manöverförmåga eller styrbarhet – vi vill att maskinerna ska bli så bra som möjligt. Vår vision är att bygga den värld som vi vill leva i”, avslutar han.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462