news

Rekrytering och utbildning i fokus för Swecon på Load up North 2017

03 aug 2017

Load Up North är skapad som en mötesplats för marknaden och en möjlighet för kunder att träffa de leverantörer som är intresserade av att marknadsföra sina produkter i norra Sverige. Load Up North går av stapeln den 31 augusti och pågår till 2 september på Boden Arena. Swecon kommer att vara på plats med maskiner från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) som visas upp både statiskt och genom provkörningar. 

Med en utökad satsning på utbildning och rekrytering, hoppas entreprenadmässan nu på att locka uppåt tusen ungdomar till årets mässa i Boden. Redan vid starten 2013 var rekrytering ett bärande inslag på Load Up North. Förra årets mässa i Fällfors var riktad mot skog- och entreprenadbranschen och totalt 550 elever deltog då. Den lyckade satsningen får nu arrangörerna att ta ett steg till.

Tanken är att mässan, tillsammans med Swecon, branschorganisationen Maskinentreprenörerna, Skoglig Samverkan i Norrbotten, BDX och Kalix Naturbruksgymnasium gemensamt ska lyfta frågan om utbildning och rekrytering på årets mässa. Besökarna ska få gå en kunskapsslinga för att lära sig mer om de olika branscherna, de ska också få tävla och kunna provköra både simulator och riktiga maskiner. Utöver eleverna räknar arrangörerna med flera hundra personer som kommer via Arbetsförmedlingen och olika utbildare.

Det är nämligen ett gyllene tillfälle att få jobb på Swecon som Volvotekniker. Bara anläggningarna i Stockholm och Göteborg söker nu ett tiotal nya medarbetare. Att Swecon efterfrågar tekniker i högre grad nämner även HR-chefen Eva Hedman: 

 Stod det 30 utbildade servicetekniker utanför mitt rum en morgon och sökte jobb, så skulle jag anställa hela bunten!

Swecon jobbar på flera sätt för att göra Swecon till en attraktiv arbetsgivare - att vara ungdomarnas drömarbetsplats, helt enkelt - men även med att erbjuda skolorna bättre villkor. 

 Mot skolorna jobbar vi aktivt med att ge lärarna fortbildning och erbjuda förmånliga leasingavtal för både maskiner och simulatorer. Därför är mässan Load Up North inget nytt för Swecon, men ändå en viktig mässa för att möta både ungdomar, utbildare och beslutsfattare", säger Petra Engström Halvarsson - marknadssupportchef på Swecon.


Bild: Swecon på Load up North 2015

Load Up North är den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena entreprenadmaskiner, transport, rekrytering, väg och anläggning och skog.

- Vi tycker det är bra med en mässa i norr. Vi kommer närmare kunderna. Den riktar sig till våra kunder och förare som vi verkligen vill träffa och vi får möjligheten att göra det på Load Up North. Samt att även våra konkurrenter är med. Det är en styrka att vi ”stora” ställer upp tillsammans på en och samma mässa och visar vad vi kan erbjuda, säger Marie Stenlund, ansvarig för events och utställningar på Swecon.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462