news

​Swecon anpassar sig till en ökad efterfrågan

20 apr 2017

Entreprenadbranschen går för högtryck. Små och stora projekt över hela landet konkurrerar om resurser, varav Förbifart Stockholm är det största för flera år framöver. 

Som maskinåterförsäljare är det givetvis glädjande. Våra moderna och produktiva Volvomaskiner är precis vad som behövs för att garantera lönsamheten. Men som alla vet, så räcker det inte med det. Servicemarknaden – service, reparation och reservdelar – är minst lika viktiga för att hjälpa våra kunder att undvika långa, oplanerade stillestånd och för att kalkylerna ska hålla.

Swecons goda maskinförsäljning för givetvis med sig att vi också ökar vår tillgänglighet inom servicemarknad. Vi jobbar aktivt med det på kort och lång sikt. På kort sikt är fokus på kapaciteten. Vi nyanställer kontinuerligt servicetekniker och annan personal till våra anläggningar och ger dem en gedigen introduktion för att de snabbt ska kunna ge service av hög kvalitet.

I det längre perspektivet pågår det ett ständigt internt utvecklingsarbete inom flera områden med målsättningen att utföra jobbet ännu mer effektivt och skapa mer tillgänglighet. Ett prioriterat område för Swecon är utveckling av kompetensen hos våra medarbetare. Med många nyanställda och mycket att göra, har vi fortsatt fokus på att utbilda oss för att kunna ge än bättre service framöver.

Vi har även ett antal pågående projekt med syftet att öka tillgängligheten, skapa nya system och arbetsrutiner samt effektivare administrativ hantering. Allt för att kunna serva kunderna ännu snabbare och bättre.

Det här är bara ord, kanske någon tänker. Låt mig då ge två tydliga exempel på pågående projekt där vi gör nytt och ökar vår tillgänglighet. Strax efter årsskiftet drog vi igång servicekonceptet Beredskap 24/7 för våra kunder som är engagerade i Förbifart Stockholm. De som ansluter sig till tjänsten kan dygnet runt, veckans alla dagar, ringa till oss och anmäla behov av reservdelar, service eller reparation.

Och på vår anläggning i Spånga rekryterar vi nu personal för att starta upp med kvällsöppet för att kunna erbjuda planerat underhåll på våra kunders maskiner efter normal arbetstid.

Det är bara början, det lovar jag. Eller som det heter i amerikanska tv-serier: To be continued ...

Joakim Arndorw 
Affärschef Service & Reservdelar
Swecon Anläggningsmaskiner AB


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462