news

​Swecon fortsätter att utvecklas efter ett nytt rekordår

10 apr 2018

Den svenska entreprenadmarknaden har lyft till nya rekordnivåer. I grunden har vi haft en mycket gynnsam byggsektor med många nystartade byggprojekt. Ökningstakten har dock dämpats och är avvaktande, men fortfarande byggs det en hel del. Vi har även flera stora intressanta infrastrukturprojekt som ligger och drar och nya projekt som planeras att starta. Generellt kan vi säga att vår bransch är i en gynnsam position även sett i ett flerårigt framtidsperspektiv. Vi behöver dock vara beredda på att det fortsatt kan vara lite upp och ner, men att det håller sig på en stabilt hög nivå.

Även Swecon fick uppleva ett rekordår 2017 efter ett redan mycket starkt 2016. Ser vi på utvecklingen under de två senaste åren har vår omsättning ökat med över en miljard till idag nära fyra miljarder kronor. Försäljningen av nya maskiner har under samma period ökat med över 50 procent till ca 1 540 enheter. Swecons eftermarknadsaffär med service och reservdelar har även den vuxit till nya rekordnivåer som en följd av den ökade maskinpopulationen i kombination med ett ökat nyttjande av maskiner. Antalet anställda har vi under samma period sett öka med 70-talet nya medarbetare till idag över 510 personer och vi fortsätter öka där behovet finns.

Med en växande entreprenadaktivitet följer allt högre krav på ökad servicetillgänglighet. Detta är inget nytt, utan något vi berört vid flertal tillfällen tidigare. Det är ändå viktigt att fortsätta prata om våra utmaningar vi har idag och i morgon, vad vi gör för att följa med i utvecklingen och hur vi hanterar de ökade kraven.

Med de stora förändringar som sker i vår omvärld, och med ett växande Swecon, ser vi behovet att samla oss och att gemensamt bättre förstå var vi är i dag och hur utvecklingen förändrar och utmanar oss.

Ur denna gemensamma förståelse kan vi ännu bättre organisera vårt arbete och utveckla relationerna till både kunder och medarbetare. Swecon är ett stort företag och en stor organisation. Med vår utspridda och rikstäckande verksamhet är det enormt viktigt att vi gemensamt förstår vad som är våra fokusområden och våra mål. Primärt för Swecon är att verka för trygghet och att finnas på plats när vi behövs. Att bygga relationer som står för långsiktighet och stabilitet. Trygghet är minst lika viktigt för oss själva på Swecon. Att vi kan känna oss trygga i vårt arbete och att vi har kollegor vi trivs och vill samarbeta med.

Att ta ansvar är för oss en självklarhet. Lovar vi något skall vi stå för det. Ska vi vara en affärspartner för framtiden, så är det viktigt att det funkar och att vi förstår varandra.

Problem och utmaningar går inte att ducka för. Då de uppstår är det viktigt med problemlösningsförmåga och att vara kreativ på ett ansvarsfullt sätt.

Det är så Swecon vill bygga ett framtida entreprenad-Sverige. Det är så Swecon vill utvecklas in i framtiden. Det är så vi skapar förtroende och utvecklar våra affärsrelationer. Det är så Swecons identitet ser ut. Vi ska borga för trygghet, vi skall ta ansvar, vi skall vara kreativa och innovativa.

Välkommen till vårt framtida Swecon.

Christer Söderberg
vd, Swecon Anläggningsmaskiner


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462