news

Euromining valde Volvos stora hjullastare

16 mar 2020

– Vi vill testa Volvos stora hjullastare i riktigt tuff produktion, säger Tommy Gustafsson, projektchef och en av fyra delägare i Euromining. Sedan november jobbar tre L350H och tre L260H i tunnelbygget utanför Vällingby i det gigantiska vägprojektet Förbifart Stockholm.
– För oss handlar allt om tillgänglighet och produktion. Hittills är vi nöjda, mycket nöjda.

Euromining, med säte i Gällivare, startade 1997 och har specialiserat sig på lastning och transport av berg. I dag sysselsätter företaget cirka 400 personer, varav ungefär hälften är egna anställda.

Volymerna är enorma. Varje år hanterar Euromining omkring 25 miljoner ton berg i bland annat Zinkgruvan i Närke, LKAB i Gällivare och i arbetet med Förbifart Stockholm.

I det senare projektet är Euromining underentreprenör åt Implenia i tunnelbygget mellan Vällingby och Spånga. Via tre arbetsställen – Johannelund, Lunda och Skattegårdsvägen – ska bergmassorna forslas ut och bort.

Skytteltrafik

– Vi jobbar på nätterna på grund av trafiksituationen. Då kommer Förenade Märsta med sina bergtrailers som vi lastar. De går i skytteltrafik, varje natt lastar vi ut drygt 10 000 ton berg, säger Tommy Gustafsson och fortsätter:

– Det här är ett projekt som ställer höga krav på oss i form av en fordonsflotta av högsta klass, digital rapportering samt hög kompetens hos vår personal. Euromining har totalt ett 50-tal hjullastare i olika storlekar och av olika märken.

– Vi hade sedan tidigare flera Volvo hjullastare, men inte de absolut största. Nu tyckte vi det var lämpligt att testa de största maskinerna, framför allt funktion och eftermarknad. Just eftermarknad och service är kolossalt viktigt för oss. För oss finns inget utrymme för oplanerade stopp på en maskin, då stannar allt av.

Tryggt med serviceavtal

Hittills har maskinerna bara gått knappt 1 000 timmar, men Tommy Gustafsson är nöjd med både de sex Volvomaskinerna och supporten från Swecon i Spånga.

– Vi har serviceavtal på alla maskiner, det känns tryggt. Utöver det har vi behövt hjälp från Swecon några enstaka gånger. De har varit alerta och gett snabb service.

I berghanteringsbranschen finns det dock inget utrymme för sentimental märkeslojalitet. Eurominings lönsamhet hänger intimt samman med de enskilda maskinernas funktion och driftsekonomi. Det är något som ständigt utvärderas.

– Efter cirka 20 000 timmar vet vi exakt hur maskininvesteringen betalat sig. Men jag har en bra känsla vad gäller Volvomaskinerna så här långt.

FAKTA FÖRBIFART STOCKHOLM

  • E4 Förbifart Stockholm ska binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.
  • Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr, med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Öppnandet är planerat till 2030.
  • Förbifarten kommer att bli världens näst längsta tunnel i stads- respektive stadsnära miljö, efter Yamatetunneln i Tokyo. Prognoser pekar på att det kommer att köra cirka 11 000 fordon per timme i rusningstrafik och 145 000 fordon per dygn i Förbifarten.

Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462