news

​Hos Swecon snurrar hjulen fortfarande

18 jun 2020

Swecon har alltid bidragit till Lantmännens goda resultatutveckling och de första tre månaderna av det här året fortsatte vara riktigt bra för bolaget. Marknaden var stark och orderstocken stor. Samtidigt blev det efter hand uppenbart att bilden var på väg att förändras när pandemin drog in över världen.

– Ganska snart förstod vi att saker och ting inte skulle fungera normalt. När Volvo CE stängde ner sin tillverkning i mitten av mars för att skydda sina medarbetare och anpassa sig till en förväntad nedgång på marknaden blev vi så klart oroliga att vi inte skulle kunna leverera de fordon som marknaden efterfrågade, berättar Håkan Pettersson, chef för Swecongruppen.

Swecon gick in i pandemikrisen med en hög orderstock som efter hand har minskat beroende på att efterfrågan är något avvaktande i nuläget.

– Världen går från Coronakris till efterfrågekris och givetvis måste vi anpassa oss till en annan takt på efterfrågan. Vi har valt att införa så kallad korttid, alltså kortare arbetsdagar, på vissa centrala och regionala funktioner mellan 20 april och 20 juni. På serviceverkstäderna har vi fortfarande bra fart.

Hur ser det ut med reservdelar?

– Det har varit en viss eftersläpning beroende på transportstörningar, men vi har fått in reservdelar efter hand så den sidan fungerar bra.

Hur är det med bemanningen på verkstäderna?

– Vi såg att sjukfrånvaron gick upp i början av krisen, men den har minskat igen. Nu är den faktiskt lägre än förväntat och det gäller Swecons alla marknader (i Sverige, Tyskland och Baltikum).

I Sverige rullar ju de flesta byggprojekt på eftersom vi inte har så kraftig nedstängning. Har Swecon sett någon skillnad i maskinutnyttjandet hittills under Corona-pandemin?

– Vi samlar in data från uppkopplade maskiner och kan se vilka som används och hur de används. Det förefaller som att de äldre maskinerna används mindre, medan de nya tas ut i arbete. Generellt ligger maskinanvändandet fortfarande på höga nivåer hos Swecons kunder, vilket sänder positiva signaler till hela anläggningsbranschen.

Hur förbereder ni er för framtiden och ”det nya normala” efter Corona?

– Vi tittar på olika scenarier i vår affärsplan. Det är enormt svårt att ens gissa vad krisen kommer att föra med sig, men generellt tror vi att vi kommer att se svagare efterfrågan resten av året. Därefter kommer nog hjulen att börja rulla fortare igen. Vi tror inte att vi kommer tillbaka till samma höga nivå igen det närmaste året. Våra scenarier bygger på en lägre nivå, som sakta men säkert kommer att gå tillbaka till någon slags normalnivå igen.

Hur lång tid tror du att det tar att komma tillbaka?

– Jag skulle gissa att vi lite snabbare kommer att vara tillbaka till normal aktivitet i Sverige jämfört med andra länder. Det finns ett antal stora projekt som måste slutföras. Förbifarten i Stockholm är ett sådant även byggprojekten i Göteborg kommer att behöva fortsätta. Troligen blir det lite långsammare tempo, kanske lite ryckigare tidsschema, men arbetet kommer ändå att fortsätta.

I månadsskiftet april-maj beslutade Volvo CE att återuppta produktionen i sina fabriker runtom i Europa. Även om korttidspermitteringen av personal har förlängts är man nu åter igång med att producera anläggningsmaskiner. Swecon följer noga utvecklingen och gör bedömningar och anpassningar utifrån kundernas behov och efterfrågan.

Text: Helena Holmkrantz. Från en artikel i Lantmännens medlemstidning Grodden nr 3/2020.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462