news

Nu ingår Load Assist som standard för Volvos hjullastare i Europa

13 jan 2020

Volvos hjullastarkunder i Europa får nu det produktionshöjande maskinkontrollsystemet Load Assist som standard.

Från och med januari 2020 får alla kunder som köper Volvos nya hjullastarmodeller L120H till L260H i Europa hårdvaran Volvo Co-Pilot med ett urval Load Assist-applikationer inkluderade som standard. Systemet förblir ett tillval för L110H.

Volvo Co-Pilot levererar maskindata i realtid till skärmen i hytten, vilket hjälper förarna att öka sin produktivitet, effektivitet och säkerhet. Volvo Co-Pilot skickar även data till ett moln för fjärråtkomst av maskininformation. Det gör det till ett värdefullt verktyg även för maskinparksansvariga.

Load Assist är samlingsnamnet på en familj applikationer som är framtagna specifikt för Volvos hjullastare och alla dessa applikationer är åtkomliga från Co-Pilot-skärmen. Kunderna kommer att få tillgång till tre av dessa applikationer som standard: verktygslådeapplikationen, som innehåller ett anteckningsblock, kalkylator med konvertering av enheter och väderprognoser, ett flöde från kameran för sikt bakåt (så att det inte behövs två separata skärmar i hytten) och Operator Coaching.

Operator Coaching hjälper förarna att utnyttja sin Volvohjullastare till sin fulla potential genom att tillhandahålla handledning i realtid om till exempel tomgångskörning, bromsning, gaspådrag och inkoppling av transmissionens lock-up. Med Operator Coaching kan förarna bilda sig en uppfattning om hur deras handlingar påverkar produktiviteten och effektiviteten, samtidigt som förbättringsområden eller nödvändiga förändringar av deras körteknik identifieras.

Framtidssäkring av maskinen

Kunderna får även som standard den nödvändiga hårdvaran för applikationen Vågsystem (OBW) – dock inte mjukvaran. Mjukvaran kan köpas till om och när kunderna anser sig behöva den.

Med applikationen Vågsystem (OBW) får föraren information i realtid om skopans last med en noggrannhet på +/-1 %. Dessutom visas information som till exempel totalt antal transporterade laster, antal cykler och, vid anslutning till Volvos telematiksystem CareTrack, transporterad last per liter bränsle. Med hjälp av denna information kan föraren och den maskinparksansvarige bättre säkerställa maximal produktivitet och förebygga överlast, vilket gör att maskinslitage, däckskador och bränsleförbrukning minimeras.

Skälet till att hårdvaran för Vågsystem (OBW) installeras som standard är att kablaget och tryckgivarna inte kan monteras i efterhand. Dessa måste monteras på fabrik eftersom systemets tillförlitlighet beror på deras exakta positionering.

Genom att inkludera all teknik som kunderna kan behöva, så ger vi dem möjlighet att ändra sig i ett senare skede och framtidssäkra sina maskiner. Volvo CE planerar att lansera fler Load Assist-applikationer i framtiden, som också kan använda den här hårdvaran.

”Att göra Load Assist tillgängligt för fler kunder som standard och inkludera en ny Operator Coaching-applikation visar tydligt vårt engagemang för att vidareutveckla Volvo Co-Pilots funktioner och ständigt tillhandahålla ännu mer värde till våra kunder. Vi hjälper även kunderna att förbereda sina maskiner för framtiden”, säger Jens Frid, produktspecialist för Customer Services & Solutions i Europa, Mellanöstern och Afrika.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462