news

​Svenska Maskinmässan 2020 flyttas till oktober

18 mar 2020

Branschorganisationen Maskinleverantörerna har kommit fram till att ett genomförande av Svenska Maskinmässan på Solvalla i juni är för osäkert på grund av den pågående spridningen av Corona-viruset. Mässan senareläggs istället till den 1-3 oktober.

Med allmänhetens, besökarnas och utställarnas säkerhet i främsta rum, har ett gemensamt beslut tagits att flytta årets mässa till oktober månad. Med hänsyn till övriga branschaktiviteter under hösten är den valda tidpunkten mest lämplig för en senarelagd mässa.

– Det är självklart inte roligt att behöva flytta en omtyckt mässa som alla i branschen har sett fram emot sedan länge. Men under rådande läge så känns det självklart att sätta allas hälsa främst och flytta fram mässan. Vi ska istället ta den extra tiden av förberedelser åt att se till att Svenska Maskinmässan i oktober blir den bästa hittills, säger Fredrik Rigö, chef marknadskommunikation hos Swecon.

Samtliga utställare är informerade och har erbjudits samma monterplats i höst. Swecon återfinns i monter Ö:18.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462