news

Swecon satsar på ny teknik för support på distans

19 nov 2020

Begränsningar i resande och närkontakt med kunder på grund av Covid-19 har gjort att både utvecklingen och behovet av att lösa tekniska problem på distans har skyndats på.

Swecon har därför startat upp ett projekt som handlar om att på ett bättre sätt kunna stötta våra kunder och medarbetare med digitala och tekniska hjälpmedel. Till exempel med inslag av förstärkt verklighet, eller augmented reality som det heter på engelska, där målen är att minska resandet och tiden det tar att lösa kundernas problem. Det handlar också om att på bättre sätt dela kunskap internt genom att direkt visa hur olika problem kan lösas. Swecon hoppas även kunna förbättra och digitalisera fler interna utbildningar och demonstrationer av maskiner framöver.

Om projektet

Projektet tittar just nu på ett antal olika lösningar. Tekniker och medarbetare inom produktsupport, både hos Swecon i Sverige och i Tyskland, är med och testar och utvärderar produkter från olika leverantörer. Än så länge ser det lovande ut och många av de användare som testat lösningarna har gett mycket positiv respons och visat på tydliga fördelar med tekniken.

Emil Rådkvist, trainee hos Swecon är projektledare i detta arbete och stöttas av Christer Söderberg, Director Marketing & Business Strategy och Robert Carlsson, Manager Digital Solutions.

– Testresultaten har varit positiva hittills. De som testat tycker att det är enkla hjälpmedel, att det varit lätt att komma igång och använda dem och att tekniken underlättar i arbetsvardagen, berättar Emil.

Teknik som testas

Dels testas ett antal mobilappar där man i telefonen visuellt kan visa olika lösningssteg och supportera på distans för att lösa tekniska problem. En annan lösning som testas är en handsfree-lösning med inbyggd kamera, skärm och mikrofon som kan användas vid reparationer och underhållsarbeten. Även en ”livestream-lösning” för utbildningssyfte on-line utvärderas.

Nästa steg

Inom kort kommer fler produkter från ytterligare några leverantörer testas samt utvärderas för att se vilka användningsområden som finns för de olika tekniska lösningarna och hur de kan användas på bästa sätt. Målet är att kunna erbjuda bättre support och utbildning på distans under första delen av 2021.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462