news

Swecon ställer in sina marknadsaktiviteter till och med maj månad

13 mar 2020

Swecon är alltid väldigt mån om anställdas, kunders och partners trygghet och säkerhet. Vi strävar under rådande omständigheter efter att alla ska exponeras så lite som möjligt av onödiga risker i samband med spridningen av Corona-viruset och COVID-19. Swecon ställer därför in alla sina demonstrationer, visningar, öppna hus och andra marknadsaktiviteter till och med utgången av maj månad.

I övrigt följer Swecon myndigheternas råd och restriktioner och vi återkommer med ytterligare information om beslutet ändras i sin omfattning.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462