news

Christer Söderberg: "Fem länder - ett Swecon"

09 jul 2021

För drygt ett år sedan fick jag, efter nio år som vd och totalt femton i företaget, en helt ny roll. Den handlar om att utveckla Swecons framtida affärsstrategier, att hitta de vägar vi behöver gå för att fortsätta vara kundernas förstahandsval på våra marknader. Jag är också ansvarig för att positionera Swecons varumärke och bidra till att vi når dem vi vill nå och kommunicerar det vi som företag står för. Spännande och utmanande, men framför allt otroligt roligt. Inte minst nu, när vi har arbetat fram ett nytt kommunikationskoncept och äntligen har en egen gemensam domän: swecon.com – och lanserar fem landspecifika sajter.

Swecon grundades i Sverige och har under åren växt till Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. Vi har en rad gemensamma utmaningar, till exempel när det gäller att hitta rätt kompetens och behålla duktiga medarbetare, och har förstås mycket att vinna på att hjälpas åt. Det gäller även vår affärsstrategi, våra affärsmodeller, utveckling av vårt tjänsteerbjudande och vår marknadskommunikation. Fram till nu har vi saknat en tydlighet med gemensam ambition och utveckling, vi har jobbat mycket på varsitt håll och bilden av Swecon har sett lite olika ut. Med gemensamma krafter från alla våra marknader arbetar vi under detta år med att skapa ett enhetligt Swecon, ett Swecon som vi alla kan stå för. 

Nu har vi en gemensam varumärkesplattform och en webbplats som både skapar enhetlighet och ger utrymme för det unika, för det som gör att Swecon känns lika nära och lika tryggt för kunden oavsett land. För vi är olika, i kultur och i beteende, och det är i sig en otrolig styrka.

En viktig del i det här är att också fortsätta utveckla vår digitala kundportal, mySwecon – vägen in till oss, där du som kund ska kunna hitta allt du behöver när som helst på dygnet. Så håll utkik, du kommer att se förändringen. I det stora och i det lilla.


Christer Söderberg
Director Marketing & Business Strategy
Swecon


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462