news

Swecon förstärker sin väganläggningsdivision

15 jun 2021

Jerry Tillberg har hela sitt liv jobbat med olika typer av tekniska uppdrag. Under flera år var han exempelvis områdeschef på Skanska och har även jobbat med maskinförsäljning i ett annat bolag. Sedan januari 2020 är han anställd på Swecon som KAM/produktspecialist för väganläggning. Det innebär bland annat att alla affärer avseende asfaltläggare går genom Jerry. Han har samordnande ansvar för hela affären.

En fungerande helhet

Just asfaltdivisionen är unik. Den präglas mycket av årets olika cykler eftersom arbetet med asfaltläggning är årstidsbundet. Därför handlar Jerrys arbete ofta om att se till så att helheten fungerar väl där service, försäljning och övriga delar samverkar. På frågan ”Varför Swecon?” svarar Jerry att han alltid sneglat på Swecon som en attraktiv potentiell arbetsgivare och för honom är det viktigt att känna stolthet över det bolag som man arbetar för. Det gör han idag, och han ser ljust på framtiden, trots att Corona-året som gått har varit utmanande som nyanställd och bromsat de möjligheter han har sett framför sig inom rollen. Men förhoppningsvis ser kommande år betydligt starkare ut.

– Framåt är målet att nå en bredare kundkrets genom att bearbeta nya kunder där mycket fokus kommer att ligga på små till mellanstora aktörer, berättar Jerry.

Spännande nyhet breddar


I det arbetet är produktnyheten Volvo P2870D en nyckel, en ny kompakt asfaltläggare för mindre och mer svåråtkomliga ytor. Även servicesidan ska förbättra sin tillgänglighet med Jerrys hjälp, trots att man redan idag har en marknadsledande geografisk täckning. Att minimera kundens stillestånd genom rätt kompetens är alltid högst på agendan. Där blir samarbetet med kollegan Tommy Wahlsten extra viktigt.

Tommy Wahlsten har jobbat i branschen i 15 år, bland annat hos en konkurrent som mekaniker, verkstadschef och teknisk support. Hos Swecon är han anställd som produktspecialist på väganläggningssidan sedan april 2020.

Nytt segment och ny duo

Väganläggningsmaskiner är ett relativt nytt segment för Swecon. Jerry och Tommy arbetar tillsammans med Robert Andersson, också produktspecialist, och utgör kontakt mellan kund, säljare och eftermarknad. Som produktspecialist är Tommy navet för att lösa olika typ av servicefrågor och givetvis även produktutbildning och demos av maskiner. Det handlar också om att uppdatera data, säkerhetsbulletiner och att få ut aktuell information samt att prioritera denna. Även för Tommy har det senaster året bjudit motstånd eftersom han inte har kunnat vara ute hos kunder i samma utsträckning som han har önskat. Han har också fått prioritera om vad gäller utbildningar och kompetensutveckling.

Världens bästa service – ett starkt fokus


Året har fått anläggningsdivisionen att ställa om och hitta alternativa vägar. Just nu arbetar Tommy med flera för att få ihop en servicekonferens i slutet på januari. Han längtar också efter att få jobba med teambuilding och att faktiskt möta både kollegor och kunder. Asfaltbiten är relativt liten hos Swecon, vilket samtidigt gör den mer personlig. Tommy menar att det finns flera fördelar med detta då det skapar relationer. Ofta är både Jerry och Tommy med hos kund vid demo eller uppstart. Och de kompletterar varandra på många plan. Nu breddas alltså erbjudandet. Dels tack vare den nya smidiga asfaltläggaren P2870D och också genom ett gränsöverskridande samarbete. Det blir spännande att se vad det kan ge i framtiden.

– Samtidigt ska vi visa omvärlden att vi har världens bästa service och det ser jag fram emot, avslutar Tommy.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462