Ökad försäljning och lönsamhet för Volvo Construction Equipment under fjärde kvartalet 2021

28 jan 2022

Trots den fortsatta nedgången i Kina, bibehåller Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sin solida tillväxt med höga infrastrukturinvesteringar, särskilt i Europa, Nordamerika och Sydamerika, och ökade intäkter från tjänster. Den nuvarande nedgången i Kina beror på en mättad marknad för grävmaskiner efter förra årets höga försäljningsnivåer och den övergripande nedgången i bygg- och infrastrukturinvesteringar i regionen.

Under fjärde kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 5 % till 21 812 Mkr (20 810 Mkr). Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2 %, varav nettoomsättningen av maskiner var oförändrad och serviceförsäljningen ökade med 14 %. Primärt påverkad av nedgången på den kinesiska marknaden, minskade den globala orderingången med 24 % och leveranserna minskade med 18 % för det sista kvartalet.

För helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 92 031 Mkr – en ökning från 81 453 Mkr från förra året och visar att den globala marknaden fortsätter att studsa tillbaka från de initiala störningarna 2020. Justerat för rörelseresultatet ökade till 12 228 Mkr (10 071), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 13,3 % (12,4 %).

Marknadsutveckling

Den europeiska marknaden visade en fortsatt solid tillväxt (27 %) med en hög nivå av infrastrukturinvesteringar och en återhämtning i hyressegmentet. Nordamerikas tillväxt (23 %) stöddes av investeringar i kommersiella fastigheter och starkt bostadsbyggande, medan Sydamerikas ökning på 65 % till stor del drevs av en hög efterfrågan på råvaror. Världens största marknad för anläggningsmaskiner i Kina rapporterade dock en minskning med 1% medan alla andra regioner i Asien, särskilt i Korea och Sydostasien, fortsatte sin stigande marknadsutveckling på 19 %.

En hållbar utblick

Under det sista kvartalet av 2021 skedde den första leveransen av den 20-tons elektriska grävmaskinen EC230 för den asiatiska marknaden från fabriken i Sydkorea – vilket sätter ännu en milstolpe för Volvo CE:s elektriska framtid. Försäljningen av företagets kompakta elektriska maskiner, den eldrivna grävmaskinen ECR25 Electric och den eldrivna hjullastaren L25 Electric, fortsatte på nyckelmarknader med Volvo CE som levererade 321 av dessa maskiner under det senaste året. Lanseringen av ett nytt koncept för en autonom elektrisk hjullastare, Volvo LX03, visade också upp företagets strävan att eliminera koldioxidutsläpp.

"Branschen fortsätter att konfronteras med effekterna av den pågående Covid-19-pandemin i kombination med ytterligare utmaningar som transportstörningar, global komponentbrist och en överväldigad leveranskedja", säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE.

"Men tack vare det dedikerade arbetet från mina kollegor, partners och leverantörer har vi fortsatt att leverera god lönsamhet och tagit flera viktiga steg framåt i våra ansträngningar att leda omställningen till en koldioxidneutral byggindustri. Den större flexibiliteten, digitaliseringen och innovationen i våra produkter och tjänster – inte att förglömma de stränga mål som vi har satt upp oss för att bygga en bättre värld – har bidragit till en solid prestation för 2021.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoomsättning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK).

Omsättning per marknad, netto

Fjärde kvartalet

Helår

SEK M

2021

2020

2021

2020

Europa

7 631

6 038

29 524

23 191

Nordamerika

4 077

2 814

16 583

13 020

Sydamerika

1 138

742

3 951

2 245

Asien

7 269

9 978

36 427

39 095

Afrika & Oceanien

1 696

1 239

5 546

3 902

Totalt

21 812

20 810

92 031

81 453


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462