news

Swecons HR-chef Paula Hernandez: "Tillsammans är vi safe@swecon"

03 jan 2022

Enkelt uttryckt handlar det om hur vi alla på Swecon ser på våra arbetssätt och vår inställning till hälsa och säkerhetsarbete. Utgångspunkten och motorn i arbetet är vårt IA-system (rapporteringssystem) där vi rapporterar riskobservationer, tillbud och olycksfall. Alla ska känna sig bekväma med att rapportera risker. Då kan vi eliminera eller begränsa dessa och förebygga olyckor och ohälsa.

Vi ser att rapporteringen allt mer börjar fungera som ett väloljat maskineri. Det resulterar i färre olyckor och bättre arbetsmiljö för alla. Att vi ständigt pratar om vår arbetsmiljö höjer också medvetenheten hos alla, och är grundläggande för att förbättra säkerhetskulturen inom företaget.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är en del av det större hållbarhetsarbetet som Swecon bedriver, och utgör även del i ett av våra strategiska mål inom hållbarhet. Det ger ringar på vattnet. Flera av våra kunder har visat intresse för hur vi sköter vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

När vi är hos kunderna behöver vi också säkerställa att vi genomför riskbedömningar innan vi påbörjar arbetet på fält och detta innebär en nära samverkan med våra kunder för att erbjuda våra servicetekniker bästa möjliga förutsättningar att genomföra arbetet på ett effektivt och riskfritt sätt.

Vi säljer inte bara maskiner med bästa säkerhet utan vi tänker säkerhet i alla situationer som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vårt intresse för en god och säker arbetsmiljö sammanfaller på ett naturligt sätt med våra kunders intressen.

Är du som kund nyfiken på att höra mer om hur vi jobbar med säkerhetsfrågor och vill ta del av några exempel för din egen verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig! Tillsammans är vi safe@swecon.

Paula Hernandez
HR-chef Swecon


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462