Volvo CE går fortsatt starkt i andra kvartalet

19 jul 2022

Volvo CE har behållit sin starka position på marknaden – samtidigt som de vidtagit åtgärder för att bygga ett mer hållbart utbud av anläggningsmaskiner för idag och i framtiden. Det har haft en solid utveckling under det senaste kvartalet, trots lägre leveranser, en minskning med 27 %, främst på grund av marknadsnedgången i Kina. Nettoorderingången har också minskat med 42 % under det senaste kvartalet som en konsekvens av nedgången i Kina och ett naturligt resultat av den höga orderingången under samma kvartal 2021.

Nedgången i Kina har dock väl kompenserats av tillväxt i resten av världen. Under andra kvartalet 2022 var den totala nettoomsättningen oförändrad på 25 814 miljoner kronor (25 839 miljoner kronor under andra kvartalet 2021) – och förblir stabil tack vare marknadsvariationer som såg att försäljningen ökade kraftigt i Nordamerika (28 %) och Sydamerika (121 %) men minskade något på de större marknaderna i Europa (-2%) och Asien (-24%). Medan serviceförsäljningen fortsatte att öka med 5 %, så minskade nettoförsäljningen av maskiner med 11 %.

Volvo CE fortsätter att klara av utmaningarna som skapats av den pågående Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina genom att stötta samhället, förbereda sig för framtiden och tillhandahålla mer hållbara lösningar här och nu med sitt starka fokus på elektromobilitet och tjänster. Det senaste kvartalet har visat på ett fortsatt engagemang för att bygga en bättre värld med världens första kundlevererade maskin som tillverkats av fossilfritt stål, samt investeringar i det holländska företaget Limach för att utöka sin redan branschledande portfölj av eldrivna maskiner.

Melker Jernberg, vd för Volvo CE, säger: "Tack vare det hårda arbetet från våra kollegor och leverantörer, så upplever vi en säker prestation med en stabil försäljning i nivå med förra året. Med vårt engagemang för att utöka vårt utbud inom elektromobilitet och vidta åtgärder för att erbjuda våra kunder fler hållbara lösningar, förblir vi inte bara starka inför den oförutsägbara globala framtiden utan är inriktade på tillväxt.”

Marknadsutveckling


Byggaktiviteten på de flesta marknader har legat kvar på goda nivåer, driven av både den kommersiella sektorn och de pågående investeringarna i infrastruktur. Medan den kinesiska marknaden sjönk på grund av lägre ekonomisk aktivitet och prispress, såg Asien utanför Kina istället en stark tillväxt på nyckelmarknader med stöd av statliga stimulanser och höga råvarupriser. Det finns ett fortsatt behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder över hela världen, där den sydamerikanska marknaden fortsätter att vara i en gynnsam trend med efterfrågan på råvaror på en hög nivå. Medan byggaktiviteten i både Europa och Nordamerika var fortsatt hög under andra kvartalet, påverkades totala marknadsleveranser av begränsad maskintillgänglighet på grund av begränsningar i leveranskedjan.

Kvartalet markerade också en viktig händelse för Volvo CE med återkomsten av flaggskeppet Volvo Days i Eskilstuna för första gången på fyra år. Under rubriken "Change Starts Here" besökte över 7 000 kunder företagets huvudkontor för att ta en närmare titt på dess branschledande produkt- och tjänstesortiment för dagens och framtidens behov.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoomsättning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK).


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462