Volvo CE når god lönsamhet i tredje kvartalet 2022

20 okt. 2022

Varje marknad utanför Europa och Kina uppvisar hög aktivitet och stark tillväxt i Q3, 2022 tack vare fortsatt utveckling inom råvaru- och infrastruktursegmenten, vilket resulterar i en ökning av nettoomsättningen med 23 % jämfört med 2021, en större ökning än förra kvartalet. Detta trots en total nedgång i nettoorderingång (32 %) och leveranser (7 %) – återigen mindre än i förra kvartalet, vilket indikerar en stabil tillväxttrend för Volvo CE.

Med en nettoomsättning som ökade med 23 % till 24 238 Mkr, upp från 19 638 Mkr samma kvartal förra året, är lönsamheten fortsatt stark. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 9 %, varav nettoförsäljningen av maskiner ökade med 10 % och serviceförsäljningen med 3 % - vilket speglar Volvo CE:s fortsatta fokus på servicelösningar för kunderna. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 773 Mkr (2 635 Mkr 2021) med en positiv påverkan från prisrealisering och mixeffekter, vilka delvis motverkades av ökade material- och fraktkostnader.

Framsteg idag och imorgon

Även om lönsamhet har varit i fokus för detta tredje kvartal, har hållbarhet fortfarande stått högt på agendan med den fortsatta globala utrullningen av Volvo CE:s elektriska maskiner – inklusive den elektriska grävmaskinen ECR25 i Sydkorea. I Kina hölls en rad kundevenemang över hela landet för att introducera kunderna till företagets eldrivna erbjudande och laddningslösningar. På andra håll lanserade Volvo CE en testpilot för en produktkonfigurator, ett onlineverktyg som låter kunderna bygga och och få ett pris på sina elektriska kompaktgrävare och hjullastare.

Melker Jernberg, vd för Volvo CE, säger: "Under det här kvartalet tog vi ännu fler steg på vår transformationsresa, för att säkerställa att våra elektriska maskiner och laddningslösningar är byggda för att passa våra kunders behov i alla applikationer och regioner i världen. Tillsammans med våra kunder kan vi leda övergången till en koldioxidfri bygg- och anläggningsindustri, samtidigt som vi fortsätter våra ansträngningar att bygga vidare på vår starka finansiella ställning.”

Marknadsutveckling

Lönsamheten har säkerställts tack vare en robust nordamerikansk och sydamerikansk marknad och goda framsteg i de flesta asiatiska länder, förutom Kina, med stöd av statliga stimulansprogram och höga råvarupriser.

Efter år av tillväxt i Kina, den största marknaden för anläggningsutrustning i världen, fortsatte den kinesiska marknaden att vara utmanande med prispress och svag efterfrågan på grund av lägre ekonomisk aktivitet i kombination med restriktioner och nedstängningar relaterade till Covid-19.

I Europa var byggaktiviteten fortsatt hög medan en mild avmattning fortsatte med ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen vilket gjorde kunderna något försiktiga. Medan de totala globala leveranserna sjönk detta kvartal, var leveranserna faktiskt högre i Europa än föregående år, exklusive Ryssland. Den lägre globala orderingången är också en effekt av stoppad försäljning i Ryssland och en hög orderingång under tredje kvartalet 2021.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoomsättning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK).

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Alström
Head of Strategic Communication
Volvo Construction Equipment
E-mail: asa.alstrom@volvo.com


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

+46105563462