Volvokoncernen ska producera batterimoduler i Gent 2025

27 okt. 2022

Investeringsbeslutet att installera batterimodultillverkningskapacitet i Gent är ytterligare ett viktigt steg för Volvokoncernen i formandet av sin framtida värdekedja för batterisystem. Batterimodulens tillverkningslinje i Gent kommer att kunna använda battericeller både från partners och från den planerade battericellsfabriken i Sverige.

- Vi har påbörjat investeringsprocessen för att etablera batterimodultillverkning i Gent. Byggnaden förväntas bli 12 000 m2 och placeras vid Volvokoncernens tillverkningsanläggning. Den nya högteknologiska modulfabriken kommer att bestå av en nästan helautomatiserad process med robotar. Detta innebär att medarbetare med nödvändig kompetens kommer att rekryteras, både externt och genom att bygga vidare på våra interna kompetenser, säger Jens Holtinger, Executive Vice President Group Trucks Operations. Investeringsramen för detta första steg i modultillverkningen är 75 miljoner euro.

Volvokoncernens monteringsfabrik för lastbilar i Göteborg bygger redan tunga ellastbilar som den första globala tillverkaren i världen. Under andra halvåret 2023 kommer fabriken i Gent också att börja tillverka batterielektriska tunga lastbilar. Batteripaketen som behövs för att driva dessa elektriska lastbilar byggs i fabriken i Gent. Volvokoncernens ambition är att minst 35 procent av de fordon som säljs över hela världen ska vara elektriska år 2030.
 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson
Volvokoncernens medierelationer
Tel: 076 553 72 29


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

+46105563462