Volvo EC230 Electric på Green Construction Site of the Future i Danmark

08 mars 2023

  • Volvo Construction Equipment (Volvo CE) samarbetar med Danish Technological Institute och andra partner, däribland Per Aarsleff A/S, i ett innovativt projekt för att testa hållbara lösningar.
  • Insikterna från arbetet med EC230 Electric-grävmaskinen kommer att vara till hjälp i implementeringen av elmaskiner i större skala i framtiden.
  • Projektet Green Construction Site of the Future är beläget i Århus, som i sig har klimatambitionen att bli en koldioxidneutral stad senast år 2040.

EC230 Electric från Volvo CE som väger 23 ton är den största grävmaskinen i företagets utbud av elmaskiner, där man är ledande i branschen. Maskinen har använts för allra första gången i Danmark, i ett spännande initiativ för att utforska hur framtidens byggplats kan komma att se ut. Maskinen, som är en av branschens få större eldrivna grävmaskiner, har redan visat sig vara framgångsrik i en rad olika applikationer i andra regioner.

Lars Overgaard, projektledare på Green Construction Site of the Future och Danish Technological Institute, säger: ”Det finns inte tillräckligt med dokumentation av den faktiska effekten av olika hållbara lösningar. I det här projektet dokumenterar vi den effekt specifika initiativ har för att minska miljöpåverkan, främst gällande minskning av buller, koldioxid och andra utsläpp, inklusive olika alternativ för grön energiförsörjning. Potentialen för elektrifiering av fordon som inte är avsedda att användas på väg är stor, men det finns även hinder. Det vi gör är att omvandla data till insikter, på så vis hjälper vi byggbranschen att påskynda den gröna omställningen”.

Lars Overgaard säger: ”Vi hjälper branschen att påskynda den gröna omställningen”.

Lars Overgaard säger: ”Vi hjälper branschen att påskynda den gröna omställningen”.

Århus är Danmarks näst största stad och en av de snabbast växande. Likt Volvo CE har staden som ambition att nå netto noll utsläpp av växthusgaser senast år 2040. I Århus hamn äger byggnationen av Mindet rum, en byggnad som kommer att bli landets högsta kontorsbyggnad, med en rad olika offentliga utrymmen. 

Men detta är ingen vanlig byggplats. Volvo CE samarbetar med Danish Technological Institute och ingenjörs- och byggföretaget Per Aarsleff A/S, i ett banbrytande initiativ för att testa hållbara bygglösningar i verklig miljö. Initiativet bidrar till ökad kunskap och en bättre förståelse för hur dessa lösningar kan implementeras i större skala i framtiden. Det främjar hela byggbranschen.

För att få insikter om fördelarna med att introducera eldrivna, hybrid- och biobränsledrivna (HVO) entreprenadmaskiner i förhållande till konventionell utrustning så genomfördes kontroller av luftkvalitet och buller i realtid.

Lars Dithmer, hållbarhetschef, Aarsleff

Lars Dithmer, hållbarhetschef på Aarsleff, säger: ”Byggbranschen befinner sig på en transformationsresa. Att minska koldioxidavtrycket är en utmaning, men genom fossilfria processer, maskiner och hållbara byggmaterial kan vi börja framtidssäkra vårt företag och föregå med gott exempel i den här gröna omställningen. Via projekt som Mindet får vi kunskap om var vi behöver fokusera, investera och ändra våra vanor. För att lyckas måste vi göra hållbarhet till en prioritering genom hela värdekedjan”.


Ett elkraftverk
Visar styrkan med eldrift i transformationen för en hållbar byggbransch

I början av december fick Volvo EC230 Electric fick visa styrkan i sina 23 ton, då mitten av byggplatsen grävdes ut och förbereddes för byggnationen. EC230 Electric – en ny maskin från Volvo CE och en av få medelstora elektriska anläggningsmaskiner som är kommersiellt tillgängliga – erbjuds för närvarande på utvalda marknader. Både långsam laddning över natten och snabbladdning under pauser gjordes på byggarbetsplatsen. På det här sättet övervakades laddningsmönstret och belastningen på elnätet i realtid. Detta gav värdefull data för vidare undersökningar om hur man till exempel kan säkra eltillgången för vidare elektrifiering.

Henrik Torp - Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Henrik Torp, chef för den danska återförsäljarverksamheten på Volvo CE, säger: ”Det är med stor glädje vi har varit involverade i det här innovativa programmet för att visa upp hållbara lösningar som är tillgängliga redan idag”.

”Genom programmet har vi kunnat samla in betydelsefulla bevis på effekten av utsläppsfria byggmaskiner. Insikterna bidrar till att supportera byggbranschen i övergången till mer hållbara rutiner och arbetssätt. Då 70 % av de globala koldioxidutsläppen kommer från tätbebyggda städer så är tillvägagångssättet som det vi har sett i Århus absolut sådant vi bör replikera globalt”.

Hållbart byggande för en hållbar stad

Projektet Green Construction Site of the Future var idealiskt lämpat för en stad som bestämt sig för att komma till rätta med dess klimatpåverkan. Faktum är att Danmark är en global ledare inom hållbarhet och var första landet i världen att sätta upp ett mål om att bli kvitt sitt beroende av fossila bränslen till år 2050. År 2019 introducerade de den danska klimatlagen, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med 70 % till 2030. Landet visar vägen för transporter med låg påverkan och det finns nästan dubbelt så många cyklar som bilar.

Vad som började som ett projekt som uppmärksammades inom landet har vuxit till något som väcker allt större intresse från myndigheter i andra länder, som har ett egenintresse av hållbara entreprenadlösningar, i synnerhet i Skandinavien. 


Relaterad information


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

+46105563462