Volvo Lastvagnar erbjuder elektriska lastbilar för anläggningsbranschen

28 feb. 2023

Efterfrågan på eldrivna transporter inom byggbranschen ökar, två av drivkrafterna är nollutsläppszoner som planeras i allt fler städer samt byggföretagens behov att klara sina klimatmål.

Volvo Lastvagnar har därför utvecklat tunga elektriska jämnlastbilar och gör det möjligt för kunder inom anläggning att gå över till mer hållbara transporter. De nya elektriska jämnlastbilarna är förberedda för en mängd olika påbyggnationer såsom kranar, sopaggregat och cementblandare.

– Lastbilar som används i byggbranschen körs vanligtvis ganska korta sträckor och i repetitiva flöden, till exempel vid leveranser av material till byggarbetsplatser. Det gör att de lämpar sig väldigt väl att elektrifiera. Våra ellastbilar kan skräddarsys för att hantera många av de här transportuppdragen, vilket innebär att kunderna nu kan få samma lastbil som de använder idag  fast elektrisk. Därmed får de en lastbil som är smidig att köra med lägre ljudnivå och utan avgasutsläpp, säger Jessica Sandström, global produktchef på Volvo Lastvagnar.

Volvo FMX Electric - elektrisk lastbil för anläggningsbranschen

Konfigurerad för ökad lastkapacitet och produktivitet

De nya elektriska lastbilarna är flexibla tack vare en mängd olika hytt- och batterialternativ och en stor variation av axelkonfigurationer. Detta möjliggör ett större utbud av chassier och möjlighet till kortare hjulbas, ner till 3 900 mm. Det skapar i sin tur flexibilitet att anpassa lastbilen för att hantera många olika transportuppdrag.

Kunder kommer att kunna välja batteripaket från sex batterier ner till två, för att möta deras specifika krav på räckvidd och nyttolast. De nya elektriska jämnlastbilarna har en batterikapacitet på mellan 180-540 kWh.

– När det kommer till batterikapacitet kan lastbilen konfigureras för att matcha den faktiska driften och rutten. Genom att inte ta med fler batterier ombord än vad som behövs kan lastkapaciteten öka och därmed produktiviteten, säger Jessica Sandström.

Tre kraftuttagsalternativ

Tre typer av kraftuttag, power take-off, på ellastbilarna underlättar monteringen av elektriska och mekaniska påbyggnader: elektrisk ePTO, transmissionskraftuttag och elektromekaniskt kraftuttag. Både transmissionslösningen och det elektromekaniska kraftuttaget ger goda möjligheter att optimera energiförbrukningen och förhindra buller.

Volvo Lastvagnar är den enda globala lastbilstillverkaren med ett komplett utbud av ellastbilar i serieproduktion redan idag. Företagets mål är att hälften av den globala försäljningen av nya lastbilar ska vara elektriska senast 2030.

Volvo elektriska lastbilar - Volvo Trucks Electric range

Volvo FM och FMX Electric jämnlastbilar kan utrustas enligt följande:

Försäljningen började i december 2022, serieproduktion startar mars 2023:

 • Drivlina: 490 kW
 • Drivenhet: 3 elmotorer
 • Batterier: 450-540 kWh, 5-6 batteripack
 • Hytt: Sovhytt, hög sovhytt eller extra hög sovhytt
 • Hjulbas: 4 300-6 700
 • Axelkonfiguration: 4x2R, 6x2R, 6x4R, 8x2R, och 8x4R
 • Kraftuttag: Elektriskt, Elektromekaniskt eller Växellådsmonterat kraftuttag


Försäljningen började i februari, serieproduktion startar maj 2023:

 • Drivlina: 330 kW
 • Drivenhet: 2 elmotorer
 • Batterier: 360 kWh, 4 batteripack
 • Hytt: daghytt
 • Hjulbas: 3 900-6 700


Försäljningen börjar i juni, serieproduktion startar september 2023:

 • Batterier: 180-270 kWh, 2-3 batteripack


För mer information, vänligen kontakta:

Jan Strandhede
Media Relations Director, Volvo Trucks
Tel: +46 31 3233715
Email: jan.strandhede@volvo.com


Relaterad information


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

+46105563462