Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar

22 maj 2023

Holcim är en global leverantör av byggmaterial såsom cement och betong med huvudkontor i Schweiz. Nu har företaget och dess underleverantörer tecknat avtal med Volvo Lastvagnar om att planera för införandet av 1 000 eldrivna Volvolastbilar inom Holcims olika verksamheter i Europa fram till år 2030.

De första 130 tunga, eldrivna lastbilarna, av modellen Volvo FH och Volvo FM, kommer att levereras till bland annat Frankrike, Tyskland, Schweiz och Storbritannien under det fjärde kvartalet 2023 och under hela nästa år.

Avtalet är ett resultat av ett bredare samarbete mellan Holcim och Volvokoncernen.

– Långsiktigt samarbete och ett starkt engagemang för att verkligen vilja göra skillnad är avgörande för att uppnå stora CO2-minskningar. Jag är väldigt stolt över det samarbete vi har med Holcim och de resultat vi uppnår tillsammans, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef AB Volvo.

– Övergången till nettonollutsläpp kräver djupgående samarbeten genom hela värdekedjan. Vi är glada över att samarbeta med Volvo för att minska koldioxidutsläppen i vår europeiska verksamhet genom eldrivna fordonsflottor. Därigenom kommer vi närmare vårt mål att 30 % av våra tunga lastbilar ska ha nollutsläpp år 2030, säger Jan Jenisch, ordförande och vd för Holcim.

Genom att ersätta 1 000 befintliga Volvo FH diesellastbilar med eldrivna Volvo FH som använder grön el på en typisk sträcka, kan upp till 50 000 ton CO2 sparas varje år.

Både Volvokoncernen och Holcim är engagerade i initiativet Science-based targets, som driver ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn. Företagen är också medgrundare av First Movers Coalition (FMC).

Fakta: FMC
FMC (First Movers Coalition) är en sammanslutning av företag som använder sin köpkraft för att bidra till kommersialisering av framväxande tekniker för avkarbonisering inom åtta nyckelsektorer.

Fakta: Science-Based Targets Initiative
Initiativet Science-Based Targets (SBTi) driver ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för organisationer att sätta upp vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål. Mål anses vara "vetenskapsbaserade" om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger är nödvändig för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Fakta: Holcim
Holcim är ett globalt företag som är ledande inom innovativa och hållbara byggmateriallösningar, med huvudkontor i Schweiz. Företaget har närvaro i mer än 60 länder och omkring 60 000 anställda.

Notera att:
CO2-besparingen baseras på beräkningar med hjälp av Volvo Lastvagnars Miljökalkylator (som jämför CO2-utsläpp över en årlig körsträcka på 80 000 km för en lastbil med en totalvikt på 44 ton och antar att dieseljämföraren använder 7 % biodiesel och uppnår ett genomsnitt på 23 l/100 km).

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson
Volvokoncernens presschef
Tel: 076 553 72 29


Relaterad information

  • Volvo eldrivna anläggningsmaskiner hos Swecon

Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

+46105563462