Volvokoncernen lanserar världens första säkerhetsapp för ellastbilar med AR-teknik för utryckningsspersonal

16 maj 2023

Säkerhetsappen är specifikt utformad för att underlätta arbetet i en nödsituation. Den har utvecklats för att snabbt kunna ge utryckningspersonal värdefull information från ellastbilen, vägleda dem i realtid och säkerställa att räddningsarbetet sker under säkra förhållanden.

Ellastbilar kommer att förändra världen. De kommer inte bara att göra transporter mer hållbara utan även förändra sättet vi kör på och hur vi interagerar med själva lastbilarna. Den teknik som används – i synnerhet de högspänningssystem som behövs för att driva en tung ellastbil – förändrar även hur vi ser på räddningsutryckningar, eftersom tekniken i sig kräver nya säkerhetsparametrar och säkerhetsrutiner.

­­­­­­­­­­­­­­– Volvokoncernens ambition är att leverera 100 procent säkra produkter. Vi är stolta över att gå i bräschen för ellastbilsrevolutionen med högprestandalösningar, men vi inser även hur viktigt det är att se till säkerheten för den utryckningspersonal som är först på plats vid en eventuell olycka med ett elfordon, säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer på Volvokoncernen.

– Den nya AR-appen är ett kraftfullt verktyg som kan underlätta för utryckningspersonal att snabbt kunna säkra platsen och samtidigt minimera risken för att de själva eller andra skadas.

Appen Emergency Response Guide finns nu tillgänglig för gratis nedladdning för Android och Apples produkter. Den innehåller säkerhetsinformation för samtliga Volvokoncernens tunga ellastbilar från Volvo Trucks, Renault Trucks och Mack Trucks. För ellastbilar från Mack Trucks kommer AR-funktionen att läggas till under juni 2023.

Genom att använda en kombination av uppkoppling, kamera, sensorer, 3D-modellering och ett övre skikt av Augmented Reality, förstärkt verklighet, kan säkerhetsappen ge en detaljerad bild av fordonet till utryckningspersonal som är först på plats i en nödsituation. Appen ger information om var högspänningskablar, batteripaket och andra nyckelkomponenter är placerade, samt steg-för-steg-instruktioner i hur man på ett säkert sätt stänger av fordonets strömförsörjning i en nödsituation.

Säkerhetsappen har utvecklats av ett team med ingenjörer från Volvokoncernens forskning- och utvecklingsavdelningar i Sverige, Frankrike och USA. Utöver information i förstärkt verklighet och 3D-modeller, innehåller appen även säkerhetsdokumentation om ellastbilen som användaren av appen får tillgång till så snart fordonet har indentifierats.

– Säkerhetsappen har testats i en rad olika situationer och vi har fått positiv respons från utryckningspersonal som har provat den i verkliga scenarier, säger Vincent Barnoux, AR-expert och ingenjör för affärslösningar i Volvokoncernen.

Volvokoncernen vill främja en säker användning av elfordon och säkerhetsappen är ett exempel på bolagets fortsatta innovationer inom området. Volvokoncernen investerar stort i utvecklandet av elfordonsteknik och erbjuder en mängd olika elektriska lösningar för kommersiellt bruk.

Den nya säkerhetsappen, Emergency Response Guide, går att ladda ner från Apple App Store och Google Play.

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson
Volvokoncernens presschef
tel: 076 553 72 29


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462