pressrelease

Swecon lanserar Volvo Eco Operator - utbildning för bränsleeffektiv körning

30 apr 2009

Eco Operator är ett nytt utbildningsprogram från Volvo Construction Equipment i samarbete med Swecon, som ger förarna de praktiska och teoretiska kunskaper de behöver för att bli säkrare, effektivare och mer miljömedvetna när de använder anläggningsmaskiner. Swecon kan med utbildad personal erbjuda Eco Operator från och med andra halvåret 2009.

Oavsett hur miljövänlig en utrustning är har föraren ett större inflytande över bränsleförbrukningen och produktiviteten i dagens moderna maskiner. Programmet lär förarna rätt sätt att använda och manövrera maskinen samt att planera arbetet på det smartaste och mest effektiva sättet. Genom att följa dessa tekniker kan förarna hjälpa till att spara pengar på bränsle, öka den övergripande produktiviteten och minska underhållskostnaderna.

Att arbeta på ett produktivt och bränsleeffektivt sätt innebär ofta att lätta på gasen. Förarna är mer produktiva om de saktar ned och arbetar smartare. Mjukare, mer genomtänkt arbete betyder också mindre belastning och trötthet för föraren - med bibehållen produktivitet. Och minskad belastning på föraren resulterar också i ökad effektivitet. Dessutom minskar god planering och rätt utförande slitage på maskinen och förlänger dess livslängd.

Teori och praktik
Eco Operator är ett utbildningsprogram som består av både teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Innehållet kan ytterligare anpassas med flera moduler, till exempel miljöutbildning, simulatorbaserad utbildning och uppföljning på arbetsplatsen. Vid den praktiska delen sitter en utbildare tillsammans med föraren i hans egen maskin på den faktiska arbetsplatsen. Läraren ger råd om hur man ändrar beteende för att kunna arbeta mer bränsleeffektivt. Förutom att föraren får utbildningen i en maskin han redan känner till, stör utbildningen inte heller den normala verksamheten på arbetsplatsen. Därför är arbetarna hela tiden produktiva.

Det stora entreprenören Skanska är ett av företagen som låter sina förare delta i en liknande utbildning. I en studie där 37 av deras förare fick utbildning kom man fram till att bränsleförbrukningen minskade med 5 %, vilket motsvarar besparingar på mer än 250 000 € och minskade utsläpp om 500 ton koldioxid. Vissa förare minskade sin förbrukning med 25 %.

Några tips som förarna lär sig i Eco-utbildningen:

-Rätt däcktryck: Att hålla däcken vid rätt lufttryck minskar slitaget och minskar bränsleförbrukningen.
-Lätta på gasen: En lättare fot ökar produktiviteten.
-Sakta ned: Håll dig inom motorns mest ekonomiska varvtalsområde genom att minska varvtalet.
-Planera arbetet: Håll ett öga på arbetsplatsen. Se till att den är ren och ta bort eventuella hinder som kan orsaka onödiga omvägar.
-Samarbeta: Tala med andra förare så att hjullastare, dumprar och grävmaskiner arbetar tillsammans på det mest effektiva sättet.
-Stäng av den: Ingen onödig tomgångskörning.
-Rätt utrustning: Maskiner som passar uppgiften sparar bränsle och underhåll.

Mer information om Eco Operator och hur man anmäler sig kommer att publiceras på webbplatsen www.swecon.se/ecooperator. Tillgång till kursen varierar mellan olika marknader. Den införs stegvis med start i Sverige under andra halvåret 2009.

Mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Rigö
Chef, Marknadskommunikation
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Tel: 016-42 95 22
E-post: fredrik.rigo@swecon.com

Robert Nilsson
Chef, Produktsupport
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Tel: 016-42 95 00
E-post: robert.nilsson@swecon.com

Bill Law
Chef, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Avenue du Hunderenveld 10
1082 Bryssel, Belgien
Tel: int +32 478 92 43 26
E-post: bill.law@volvo.com


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462