No Image
pressrelease

De senaste V-ACT-motorsystemen från Volvo klara att möta emissionsutmaningen

26 mar 2010

Volvo Construction Equipment är klara att uppfylla den nya hårda interimlagstiftningen EU steg III B och USA:s (EPA) Tier 4 för terrängfordon i och med introduktionen av en mängd innovationer i den nya generationen av V-ACT-motorer.

För att klara utmaningarna från interimlagstiftningen i EU steg III B och USA:s EPA Tier 4 kommer Volvo Construction Equipment att införa en kombination av "i cylinder"- och "externa" lösningar för att uppfylla målen för minskade utsläpp. En ny generation av de beprövade V-ACT-motorerna (Volvo Advanced Combustion Technology) ger förbättrad förbränningseffektivitet, minskade utsläpp och bättre prestanda.

De nya motorerna har variabla bränsleinsprutningssystem med ultrahögt tryck, supereffektiv kyld avgasåtercirkulation (EGR), exakt styrning av turboaggregaten, kraftfulla motorstyrningssystem (EMS) och ett integrerat avgasefterbehandlingssystem med partikelfilter och termisk regenerator.

Kyld EGR

Centrum för Volvos lösning är den nya generationen elektroniskt styrda dieselmotorer, V-ACT. Förutom lägre utsläpp har de förbättrad motorövervakning och reglering, liksom högre vridmoment – och bättre prestanda. De nya enheterna har avgasåtercirkulation (EGR), som minskar mängden syre i förbränningsrummet, sänker den högsta förbränningstemperaturen och minskar därigenom bildandet av kväveoxider (NOx), ett nyckelkrav i de nya föreskrifterna. Eftersom tier 4-interimmotorer kräver lågsvavligt bränsle har ett nytt kylt EGR-system konstruerats, som tillåter större avgasåtercirkulation än den tidigare okylda generationen, vilket ytterligare sänker NOx.

90 % sotreduktion

Minskningen av partikelutsläpp (PM) från dieselmotorer är ett annat mål i de senaste föreskrifterna. Det nya Volvo-systemet använder ett avancerat avgasefterbehandlingssystem som minskar partikelhalten med 90 % jämfört med tidigare maskinserie. Filtret fångar upp partiklarna och håller kvar dem tillfälligt, tills det har samlats en tillräckligt mängd för att det ska vara dags för "regenerering". Den består i effektiv förbränning av partiklarna vid temperaturer över 600 oC med hjälp av en termisk regenerator. Regenereringssystemet som används i Volvos lösning hjälper till att maximera maskinens drifttid, vilket ytterligare hjälper kunderna.

Behandla processen

Med en sådan sofistikering spelar den nya generationens V-ACT elektronisk styrenhet (ECU) en fundamental roll. Den nya EMS-versionen har en mer kraftfull processor som har stöd för fler funktioner än sin föregångare, vid högre hastigheter och med mera kontroll. ECU:n styr hela EGR-processen, hanterar blandningen av återcirkulerade avgaser och friskluft som är så viktig för minskningen av NOx- och PM-utsläpp, utan att försämra prestanda och ekonomi.

Totallösningsleverantör

Volvo Construction Equipment är en av ett fåtal tillverkare som tillverkar både motorer och anläggningsmaskiner, och skräddarsyr systemet av motor och utrustning för optimal effektivitet. Företaget kan också utnyttja forskning och tekniska lösningar som utvecklats inom Volvo-koncernen för systerbolagen Volvo Lastvagnar och Volvo Penta, eftersom liknande utsläppsföreskrifter redan gäller för utrustning som körs på väg. Denna erfarenhet, för att inte nämna de miljontals timmarna av praktisk provning, har visat sig ovärderlig för att skapa motorsystem för ej vägburna fordon som uppfyller de miljöstandarder den nya lagstiftningen kräver. Oavsett om du kör på vägar eller inte: Volvo har en lösning som uppfyller våra kunders arbetskrav.

Effekten av interimlagstiftningen EU steg III B och USA:s (EPA) Tier 4 ska inte underskattas. Men omsorg om miljön, bättre prestanda, förbättrad driftekonomi och högre kvalitet är kännetecknande för den nya generationens V-ACT-motorsystem, och representerar en konstruktionsbedrift av högsta kaliber.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462