pressrelease

Förlängd garanti ger Swecons kunder extra trygghet

15 feb 2010

Nu erbjuder Swecon sina kunder två års full garanti vid köp av en ny maskin om de tecknar serviceavtal.
– Det är ett enkelt och rakt erbjudande, utan krångliga begränsningar, som ger trygghet i maskinägandet, säger Christer Söderberg, marknadschef på Swecon.

Swecon, återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner, har tacklat lågkonjunkturen och känslan av osäkerhet med att fokusera på trygghet och långsiktig lönsamhet i maskinägandet. Det har skett med en rad erbjudanden och tjänster den senaste tiden, bland annat gratis abonnemang på CareTrack vid köp av en ny maskin.

– Det är en direkt avspegling av våra kärnvärden; service, trygghet och omtanke, säger Christer Söderberg.

Tidigare erbjöd Swecon förlängd garanti på nya maskiner efter en modell där Swecon täckte eventuella garantikostnader med en fallande procentsats ju längre tiden gick.

– Det var ett bra erbjudande, men en smula krångligt. Det nya erbjudandet är enkelt – och minst lika förmånligt, fortsätter Christer Söderberg.

Vid köp av en ny maskin följer en fabriksgaranti i ett år. Garantin förlängs utan kostnad i ytterligare ett år eller maximalt 4 000 timmar om kunden tecknar ett treårigt serviceavtal med Swecon. Ovanpå detta finns det dessutom möjlighet att köpa till ett tredje garantiår.

– Bra service och bra garantier är nycklar till ett tryggt och lönsamt maskinägande. Vårt erbjudande håller dessutom uppe andrahandsvärdet och gör att kunden kan fokusera på det viktigaste, att göra jobbet snabbt och effektivt, säger Christer Söderberg.

För mer information, kontakta:

Christer Söderberg
Marknadschef Swecon
Tel: 070-311 42 36
e-mail: christer.soderberg@swecon.com

Erbjudandet gäller t o m 31 december 2010 vid köp av ny Volvomaskin från Swecon. Erbjudandet gäller inte vid köp av L180F Höglyft. Vid tecknande av serviceavtal gäller service var 500:e timme inkl. Swecons oljor och övriga vätskor. Läs mer om villkoren på http://www.swecon.se/garanti


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462