pressrelease

“Från berg till motorväg" - Swecon och Sandvik Mining and Construction visar maskiner för hela processen

06 okt 2011

Swecon Anläggningsmaskiner, Volvo Construction Equipment och Sandvik Mining and Construction är värdar för en serie kundevenemang och maskindemonstrationer på Volvo Customer Center i Eskilstuna den 4-7 oktober. Syftet med dagarna är att visa synergierna som är möjliga med utrustningar från båda företagen och visa fördelarna som kunderna kan få ut av de kompatibla produkterna.

Under kunddagarna visar vi bergmaterialindustrin, demoleringsbranschen och väganläggningsföretagen hur Sandviks borriggar, kross- och sorteringsutrustning, hydraulhammare och demoleringsverktyg effektivt fungerar tillsammans med Volvos grävmaskiner, hjullastare, dumprar och väganläggningsmaskiner.

- Vi provade detta koncept förra året med specifika branschdagar och fick mycket positiv feedback. I år har vi en mängd intressanta maskinnyheter att visa upp och som stärker vår position i segmentet, säger Christer Söderberg, vd på Swecon.

Maskinerna i demonstrationen visar två linjer: ”Från berg till väg” och ”Från demolering till väg”, där Sandvik och Volvomaskiner tillsammans täcker upp hela kedjan. Ett 30-tal maskiner från de båda tillverkarna finns på plats under eventet.

Sandviks och Volvos sortiment av utrustning för väganläggningsbranschen gör det nu möjligt för kunderna att bearbeta material från början av sin förväntade livslängd ända till slutet - och ännu längre! Material kan krossas i rätta fraktioner för att producera högsta möjliga kvalitet på ballast för primär anläggning. När materialet nått slutet på livscykeln tar Sandviks utbud av rivnings- och återvinningsutrustning vid. I kombination med Volvo anläggningsmaskiner sätts en process igång så att samma material kan återanvändas och återvinnas än en gång, för att sluta kretsloppet.

- Vi kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt, utan att konkurrera. Vi har samma kunder men olika produkter, säger Jörgen Crilén, segmentschef Construction på Sandvik Mining and Construction Sverige AB.

Toppmoderna maskiner från Sandvik och Volvo kommer inte vara de enda höjdpunkterna för kunder på ”Från berg till motorväg”. Den senaste utvecklingen av servicemarknaden kommer också att stå i fokus. Kunderna kommer att ges tillfälle att diskutera sina behov med våra produktspecialister, samt att lära sig hur Swecon och Sandvik kan erbjuda ett större mervärde och nytta.

Även om denna gemensamma marknadsföringsaktivitet inte kommer att påverka Sandvik och Swecons strategiska inriktningar, så belyser ett gemensamt event den integrerade kundapproach som företagen delar. Den möjliggör en tydligare koncentration på specifika segment, där kärnan i Swecons och Sandviks åtagande är att förse kunden med bästa möjliga lösningar.

- Inför framtiden ser vi på att vidareutveckla detta i syfte att hålla dessa dagar intressanta och utvecklande även för våra kunder, avslutar Christer Söderberg.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462