pressrelease

Volvos grävmaskiner i D-serien med liten svängradie – perfekt för trånga utrymmen

20 apr 2012

Med en robust överbyggnad, avancerad hydraulik och mer bränslesnåla motorer erbjuder Volvos grävmaskiner ECR145D och ECR235D med liten svängradie ännu högre produktivitet, användarvänlighet och säkerhet vid arbete i trånga eller begränsade utrymmen.

Med Volvo Construction Equipments nya grävmaskiner ECR145D och ECR235D med liten svängradie behöver du inte kompromissa. De är konstruerade för manövrering i trånga utrymmen – men har samtidigt lika bra grävprestanda, balans och stabilitet som många grävmaskiner av traditionell storlek. Båda modellerna har nya motorer som inte bara uppfyller de senaste utsläppskraven enligt steg IIIB/Tier 4 Interim, utan också erbjuder överlägsen prestanda och minskad bränsleförbrukning. Bättre hydraulik och pumpflöde bidrar till snabbare cykeltider och bättre grävprestanda.

Överbyggnader
Tack vare den smala karossen och den centralt placerade bommen är överbyggnaden på dessa ECR-modeller så kompakt att dess bakre del endast svänger ut en aning utanför sin egen spårbredd. Detta innebär att grävmaskinen kan komma mycket nära hinder (väggar, träd etc.) utan risk för kollision med baksidan av maskinen när den svänger. Även när man inte arbetar i närheten av hinder har den korta svängradien andra fördelar – till exempel på vägar där maskinerna säkert kan svänga inom körfältsbredden så att störningar i trafikflödet minimeras. För vissa arbeten är denna funktion ett av de viktigaste kraven för att man ska kunna få kontraktet.

De mångsidiga och flexibla maskinerna ECR145D och ECR235D finns med enkel eller dubbel bom, flera skaftkonfigurationer och ett blad som tillval. Tack vare sin förstärkta tredelade och mycket hållfasta undervagn av X-formad stålram är de hållbara och tillförlitliga och tål påfrestningar från krävande arbetsmiljöer.

ECR145D har en skopkapacitet på 0,85m3, för ECR235D är den 1,48m3. Båda har en snabbkoppling som tillval och ett brett utbud av Volvo-redskap. ECR-modellerna har även ett grävdjup som är bäst i sin klass.

Motorerna: kraftfulla men bränslesnåla
Den nya motorerna kombinerar lägre utsläpp med överlägsen prestanda och bränsleeffektivitet. Detta ger ökad produktivitet till lägre driftskostnader. ECR145D är utrustad med en fyrcylindrig dieselmotor som producerar 85 kW (114hp), medan ECR235D har med en sexcylindrig motor som producerar 129 kW (173 hk). Dessa motorer uppfyller kraven enligt Tier 4 Interim/Steg IIIB och är utrustade med exakta högtrycksbränsleinjektorer, turboladdare och en luftkyld intercooler, samt elektronisk motorstyrning för att optimera maskinens prestanda.

Det automatiska tomgångssystemet sänker motorns varvtal när reglagen har varit inaktiva under en viss tid (föraren kan ställa in detta värde via displayen på mellan 3 och 20 sekunder), vilket minskar driftskostnaderna och bränsleförbrukningen. Föraren kan också välja mellan flera olika arbetslägen beroende på den aktuella uppgiften. Förutom tomgångsläget ger finläget ett högt hydraultryck och finkänslig styrbarhet, vilket är bra vid lyftarbeten där stor noggrannhet behövs. Lägena Heavy och Power är däremot anpassade till situationer som kräver intensivt arbete eller stora schaktarbeten, hård grävning eller djup dikning. Det allmänna trestegsläget är anpassat till mer vanliga dagliga aktiviteter (t.ex. lastning, dikning, utjämning etc), och ger optimal balans mellan prestanda och bränsleeffektivitet. Ett nytt ECO-läge använder den senaste tekniken för elektronisk pumpstyrning för att öka bränsleeffektiviteten ytterligare, vilket i de flesta fall inte resulterar i någon förlust av prestanda.

Hydraulkraften anpassas automatiskt till den tillgängliga motoreffekten oavsett arbetsförhållanden. Hastigheten för att sänka bommen ökar tack vare utformningen av den nya huvudstyrventilen, och redskapshastigheten är också förbättrad tack vare en ökning av det hydrauliska flödet. Det nya systemet möjliggör också bättre samtidig användning av mer än en hydraulisk funktion, bättre lyftkapacitet och mer grävkraft, samt exakt finjustering. Det finns också ett automatiskt system för bom-, skaft- och svängprioritering.

Kompakt maskin: rymlig hytt
En bekvämare hytt ger högre produktivitet. Den nya ROPS-certifierade Volvohyttens rundade form är utformad för att hålla sig inom den bakre svängradien, samtidigt som den är den rymligaste och mest komfortabla på marknaden. En skjutdörr gör det också möjligt för föraren att på ett enkelt sätt ta sig in i och ut ur maskinen – även när den är parkerad i närheten av ett hinder. På dessa nya modeller har föraren god sikt åt alla håll tack vare de smala stolparna och de stora glasytorna. Komforten garanteras tack vare låga vibrationer, justerbart säte och reglage som finns nära till hands. Den ljusa färgmonitorn (I-ECU) har både inbyggd servicedisplay och valbara hydrauliska styralternativ samt mycket mer. Denna monitor kan också användas tillsammans med en kamera med flera vyer (tillval), vilket ytterligare ökar säkerheten när maskinen är i drift.

Längre drifttid, kortare driftstopp
Trots sin kompakta design är maskinerna ECR145D och ECR235D både lätta att serva och underhålla. Alla kontroll- och rengöringspunkter är lätta att komma åt, många är grupperade tillsammans och kan nås via sidoluckorna med stora öppningar. Bommens och skaftets smörjpunkter är också lätt åtkomliga, och vid vanlig användning behöver smörjningen endast utföras var 50:e timme (var 500:e timme om bussningar med lång livslängd används). Även huvudkontrollventilen kan nås från marknivå.Volvos telematiksystem CareTrack utför en självdiagnostik och varnar föraren – eller chefen för vagnparken på kontoret – om något fel upptäcks. CareTrack ger också en hel del annan viktig information – från bränsleförbrukning till när nästa service måste göras.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462