pressrelease

Innovationsforum speglar Volvos framtidsorientering

03 okt 2013

När det första innovationsforumet hölls i Eskilstuna i augusti presenterade Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i detalj sin anda av kreativitet och innovation – som genomsyrar alla faser i produktutvecklingen, från design till produktion – samt även sin ljusa framtidsvision.

Under evenemanget tittade man närmare på den roll som innovation spelar för drivlinor, konstruktion på utvecklingsmarknader, design, företagets kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöomsorg - motorer som uppfyller Tier 4 final/steg IV samt framtida teknologi. Journalisterna fick även en guidad visning av Volvos produktionsanläggning i Eskilstuna för att få lära sig mer om hur överlägsen drift bidrar till innovation inom företaget.

"Innovation finns i blodet hos oss på Volvo CE", säger Anders P Larsson, chef på avdelningen Technology på Volvo CE. "Det genomsyrar varje del av vår design-, utvecklings-, försäljnings- och marknadsföringsprocess." Evenemanget gav oss tillfälle att förklara våra senaste innovationer för journalisterna – bland annat vårt utbud av Tier 4f/steg IV-motorer och nya koncept.

"Vi ville också förändra hur människor ser på Volvo genom att visa att innovation inte alltid behöver innebära nya produkter som är ännu mer komplexa – det kan handla om en relativt enkel förändring som gör maskinens underhåll enklare för kunderna, till exempel."

En innovationskultur

Även om Innovation Forum är ett nytt evenemang för Volvo CE bygger det på ett liknande evenemang som hölls 2011. Forumet är nu avsett att hållas regelbundet och framhåller Volvo CE som ett dynamiskt företag, vars innovationsanda gör att det skiljer sig från mängden. Medan konkurrenterna kanske framhäver sin teknologi är det bara Volvos innovationsmodell som är sammanflätad med en företagskultur där man arbetar med energi, passion och respekt för individen – det som kallas "the Volvo Way". Volvos innovationsmodell fokuserar på kundernas behov, samtidigt som den fostrar och utvecklar innovationsförmågan hos alla medarbetare med en bottom-up-metod: allas förslag och idéer är värdefulla – oavsett vilken roll du har.

I det dagslånga forumet ingick arbetsstationer med genomgångar av sex områden av Volvo CE:s innovationer, samt även en fabriksvisning och ett seminarium om tillverkningsinnovationer.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462