pressrelease

Volvo P6870C ABG hjulburen asfaltläggare för precision och styrka

17 maj 2013

Volvo har fyllt P6870C ABG hjulburna asfaltläggare med funktioner som hjälper kunder att spara bränsle och tid — samt att kunna handskas med de mest krävande asfalteringsarbeten. P6870C är anpassad till läggning med maximal flexibilitet - för att jobb ska klaras som sträcker sig från gårdsplaner till stora motorvägsprojekt. Den är försedd med den nya Volvo D6-motorn, certifierad enligt Steg 3B, som är klassledande vad ljudreducering beträffar samtidigt som den är bränslesnålare är tidigare modeller, med rejält sänkta CO2-emissioner. Denna kraftfulla motor har tillräckliga effektreserver för asfaltering under svåra förhållanden eller med maximal bredd.

Volvo 6870C ABG låter också föraren andas lättare med ett nytt system för utsugning av ångor, som avlägsnar 83% av bitumenångorna från arbetsplatsen utan att det har märkbar inverkan på vare sig bränsleförbrukning eller buller. Inte heller skyms förarens sikt ner i matarskruvens ränna. Systemet, planerat att vara tillgängligt till P6870C senare under år 2013 (finns redan till Volvos bandburna läggare), består av ett utsug med en fläkt placerad direkt bakom det. Fläkten samlar upp och transporterar ångorna via två rör som mynnar längst upp på asfaltläggaren där ångorna släpps ut. Konstruktionen möjliggör ett mycket kort avstånd mellan utsuget och fläkten, vilket eliminerar behovet att extra rördragning och kanaler i matarskruvens ränna — och därigenom ökar effektiviteten, förhindrar effektförluster och säkrar maximal sikt ner i matarskruvens ränna.

För att öka mångsidigheten är asfaltläggaren utrustad med tre driftslägen: läggning, rangering och transport. I läggningsläget används smart power som standardinställning. Smart power ger en dramatisk sänkning av ljudnivån samtidigt som det sänker bränsleförbrukningen med upp till 30%. Högsta motorvarv kan väljas om läggningsförhållandena kräver full effekt. Volvo hjulburna asfaltläggare erbjuder ett extra arbetsläge som kallas rangerläge, vilket är idealiskt för manövrering, lastning och avlastning. I detta läge inaktiveras läggningsfunktionerna medan aktiv styrning kopplas in med en extremt liten invändig radie av 2,5 m. I transportläget aktiveras full körhastighet för snabb förflyttning medan den automatiska tomgången slås på när asfaltläggaren inte är i rörelse. Motorvarvtalet regleras i både ranger- och transportlägena för att främja bränsleekonomin.

En blick från ovan
Den rymliga, bekväma och ergonomiskt utformade förarplatsen ger föraren en suverän 360-graders blick över hela asfalteringsprocessen, med direkt sikt ner i tråget och matarskruven och en fri blick på arbetsytan. Den ställbara stolen kan förskjutas utanför asfaltläggarens ytterkant för att ytterligare förbättra sikten. P6870C är försedd med en elektronisk styrenhet, EPM II, som lotsar föraren igenom arbetsfunktionerna med enkla, steg-för-steg-instruktioner, förutom att den övervakar bränsleförbrukningen. För att minimera stilleståndet visar EPM II diagnosmeddelanden direkt på maskinen i realtid. Menyer för motordata och asfaltläggarens funktioner visas tydligt på den stora färgskärmen. Med EPM II inställningsmanager kan föraren spara inställningar och parametrar för asfaltläggaren, så att de kan användas till liknande arbeten i framtiden, vilket resulterar i jämnare asfalteringsresultat. Av säkerhetsskäl är EPM-konsolen skyddad av en låsbar kåpa och skridens reglerenheter kan stuvas undan i ett låsbart utrymme.

Pålitlig stabilitet
Volvos asfaltläggare har en utmärkt dragkraft för stabil, säker drift och exakt läggning oberoende av yttre omständigheter — och P6870C är inget undantag. Med en trepunkts balansering för att stabilisera traktorns plattform, säkrar asfaltläggarens unika hydrauliska nivåregleringssystem maximal dragkraft och jämn läggning — även om inte underlaget är det. Volvos drivsystem hjälper till att skapa en exakt och jämn asfaltering genom att säkerställa en hög dragkraft. P6870C ABG levereras utrustad med ett helt individuellt, axellöst, 6-hjuls drivsystem, med större bakhjul för kraftöverföringen medan de fyra framhjulen ger stöd och styrning med lastberoende hydrostatisk drift.

Vid asfaltering är hastighet och kvalitet lika viktiga. Volvos branschledande skridar producerar en beläggning i toppkvalitet med en jämn och enhetlig yta. Variomatic-skriden breddas hydrauliskt; som tillval finns förlängningar som tillåter asfaltläggning med bredder upp till nio meter och som lätt kan monteras och tas bort tack vare Volvos unika hydrauliska snabbkopplingssystem. Kompaktering med hög densitet bakom skriden resulterar i ett jämnare och slätare beläggningslager och minskar kraftigt behovet för efterföljande kompaktering med vält. Volvos skridar finns med elvärmare eller gasvärmare.

Ett stort tråg med en kapacitet på 12 ton ökar ytterligare effektiviteten vid utläggningen, och arbetar tillsammans med transportbandet för att säkerställa en homogen blandning av materialen. En hydraulstyrd främre trågvägg hjälper till att tömma materialet till transportbandssystemet — och eliminerar praktiskt taget allt spill. Oberoende, reversibla hydrostatiska drivningar för både transportband och matarskruvar, säkerställer att utläggningsmaterialet fördelas jämnare till skridens båda sidor. Den optimala materialhöjden bibehålls i matarskruvens ränna genom proportionalregleringen av matarskruvens varvtal, justerbar höjd på matarskruven och rotationsriktningen. Denna ökade utmatningsvolym stöder en optimal kvalitet på beläggningen oberoende av bredd, tjocklek och asfalteringshastighet samt vid kontinuerlig asfaltering, som t.ex. under broar.

P6870 förenklar underhållet tack vare förbättrad serviceåtkomst genom de stora luckorna i plattformen till serviceställena. Huvudstyrenheten (MCU) uppmärksammar föraren om nödvändiga service- och underhållskontroller och håller ordning på dem. Det centralsmörjsystem som finns som tillval förenklar underhållet ytterligare. Volvo asfaltläggare understöds av servicesatser som garanterar längre livslängd och bättre prestanda hos slitdetaljer, och kundserviceavtal (CSA). Och som vid alla andra Volvo-produkter backas även P6870C ABG upp av ett omfattande servicenätverk som ger dig den trygghet som följer med en omfattande, global infrastruktur med tekniker, verkstäder och återförsäljare. 

P6870C ABG

Grundarbetsbredd

2,5 m

Största beläggningsbredd

9,0 m

Max. beläggningstjocklek

300 mm

Max. läggningskapacitet*

700 t/h

Motor

Volvo D6, COM 3B**

Effekt

129 kW (175 hk)

Drivenheter

6 / 6

*(teor.)

**Tillgänglig med en Volvo D6 Tier 3 motor på icke-reglerade marknader.

P6870C är tillgänglig i Europa, Mellersta Östern, Afrika, Asien-Stillahavsregionen och Kina.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462