pressrelease

Volvo Tier 4 Final/steg IV-motorer tar hand om utsläpp – och bränsleförbrukning

02 okt 2013

De nya Tier 4 Final/steg IV-motorerna D4, D6, D8, D11, D13 och D16 från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är byggda med smart teknik som grundar sig på 180 år av erfarenheter, och med styrkan från hela Volvokoncernen bakom sig uppfyller de kommande strikta kraven i EU:s och USA:s utsläppslagar –  samtidigt som de också förbättrar bränsleekonomin med upp till 5 % jämfört med tidigare modeller och minskar de totala driftkostnaderna.

Motorer med V-ACT (Volvo Advanced Combustion Technology) har avancerad bränsleinsprutning, ett mer effektivt lufthanteringssystem och förbättrad motorhantering. Tier 4 Final/steg IV-motorerna har genomgått omfattande tester i tuffa förhållanden och validerats i bänktester och fälttester inom flera olika användningsområden för att minska kväveoxidnivån (NOx) på 2,0 g/kWh för Steg 3B till bara 0,4 g/kWh – en 80-procentig minskning – enligt kraven i de nya föreskrifterna.

För att uppfylla dessa nya krav utan att göra dramatiska ändringar av grundmotorn har Volvos Tier 4 Final/steg IV-motorer nu fått inbyggd SCR (selective catalytic reduction) – en teknik som redan har testats i stor utsträckning i över en miljon SCR-utrustade Volvo-lastbilar sedan systemet introducerades 2005.

SCR-funktionen innebär att DEF (diesel exhaust fluid) /AdBlue® (en 32,5 % lösning av urea i avjoniserat vatten) sprutas in i avgasflödet för att omvandla kväveoxiden till kväve och vatten, som båda finns naturligt i luften. Systemet minskar utsläppen av kväveoxid med hela 95 %.

Tillsammans med SCR hjälper även det kylda E-EGR-systemet (external exhaust gas recirculation) till att sänka kväveoxidhalten genom att minska mängden syre i förbränningskammaren, vilket i sin tur sänker topptemperaturen för förbränningen. Samtidigt som den driver avgasrecirkulationen ger en turboladdare med variabel geometri (VTG) på D13 och D16 eller en wastegate-turboladdare på de mindre motorerna omedelbart vridmoment vid låga varvtal – vilket ger extra kraft och ökad motorprestanda för bättre bränsleekonomi.

Dieselpartikelfilter (DPF)

Det helautomatiska DPF-systemet minskar de skadliga partiklarna utan att störa maskinens drift eller sänka produktivitet eller prestanda. Passiv regenerering sker regelbundet vid låg avgastemperatur för att oxidera partiklarna. Dessutom förbränns sotpartiklarna i hög temperatur med 500 timmars intervall med hjälp av en återställningsregenerering, som inte kräver något ingripande från föraren. Under denna process höjer motorns dieseloxideringskatalysator (DOC) avgastemperaturen och hjälper dieselpartikelfiltret att bränna upp partiklarna.

En sjunde insprutningsventil används för att förånga bränslet i avgasflödet. Detta bränsle används som en reagent av DOC för att förstärka effektiviteten hos dieselpartikelfiltret. Det automatiska insugsspjället begränsar friskluftsintaget för att kontrollera motortemperaturen och EGR-flödet så att den övergripande effektiviteten hos efterbehandlingssystemet förbättras vid låg belastning. Och en efterbehandlingsstyrenhet (ACM) övervakar och ser till att regenereringen faktiskt minskar utsläppen. Filterunderhåll kan krävas var 4 500:e timme (6 000 timmar för D4 till D8) men går snabbt och enkelt att utföra.

Det avancerade motorhanteringssystemet (EMS) som anpassar sig omedelbart till förändringar i driften har uppdaterats med en kraftfullare processor som stödjer fler funktioner med högre precision och högre kontrollnivå.

Noggrant testade

Volvo CE:s Tier 4 Final/steg IV-motorer har testats under mer än 25 000 timmar i såväl dumprar, hjullastare och grävmaskiner som i motorprovbänkar. Prototyptestning har också utförts i köldgrader, extrem värme och på hög höjd.

Perfekt harmoni

Kunderna drar fördel av de samstämmiga komponenterna och den perfekta harmonin mellan motorer och maskiner. Volvo samordnar motorns uteffekt, drivlinan och hydrauliken för att få högre effektivitet, prestanda och produktivitet. Och även om Volvos motorer är skräddarsydda för specifika produktserier är de byggda med samma delar, vilket gör att ägaren snabbt och enkelt kan få tag i reservdelar och minska stilleståndstiden.

Hela utbudet av Volvo CE Tier 4 Final/steg IV-motorer och Volvo CE-maskiner backas upp av företagets omfattande servicenätverk och olika kundlösningar, inklusive DEF-/AdBlue-hantering, kostnadseffektiva DPF-bytestjänster och Volvo Originaldelar. För service- och underhållsbehov erbjuds ett urval av serviceavtal som ger flexibilitet och kostnadskontroll, samt minimerar maskinernas stilleståndstid. Volvos telematiksystem CareTrack gör det möjligt att övervaka maskinernas funktioner – från bränsleförbrukning till servicepåminnelser – för att förbättra produktivitet och effektivitet.

Volvo Tier 4 Final/steg IV-motorer

D4

D6

D8

D11

D13

D16

Antal cylindrar

4

6

6

6

6

6

Slagvolym

4.1 L
/250 in3

6.1 L/
372 in3

7.8 L
/476 in3

10.8 L
/659 in3

12.8 L
/781 in3

16.1 L
/982 in3

Nominell effekt

80–115 Kw
/107–154 hp

100–180 kW
/134–241 hp

160–250 kW
/215–335 hp

235–265 kW
/315–355 hp

220–329 kW
/295–441 hp

350 kW
/469 hp


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462