pressrelease

Inget jobb är för litet för Volvo H-seriens hjullastare L150H, L180H och L220H

10 mar 2014

Hjullastarna L150H, L180H och L220H från Volvo Construction Equipment är lämpade för ett brett spektrum av användningar – från upplagslastning, slagg-, timmer- och blockhantering till återvinning, tunnelarbeten och utvinning. Dessa mångsidiga lastmaskiner kan utrustas med ett antal olika Volvo specialredskap – som t.ex. sandskopor, timmergafflar eller skopor för upplagslastning, bergskopor och grusskopor – för att uppnå optimal drifttid och lönsamhet från varje maskin. Redskapen utgör en integrerad del av hjullastaren med funktioner och egenskaper som är idealiskt anpassade för att minimera energiförluster och öka produktiviteten. Exempelvis ger den optimerade formen hos Volvos skopa för upplagslastning – försedd med ett spillskydd, kantstål och färre kanter för att fånga material – en snabbare och effektivare skopfyllning – vilket leder till en förbättring av bränsleeffektiviteten med upp till 10 %.

Skopornas produktivitet förbättras ytterligare av den lastarmsfjädring (BSS), som finns som tillval och som dämpar chockbelastningarna och minskar spillet vid körning på ojämnt underlag – samtidigt som den ökar maskinens livslängd och förbättrar förarkomforten. Men även utan BSS kan föraren njuta av en behaglig körning tack vare den bekväma stolen och vibrationsskyddet inne i den rymliga hytten, som är godkänd enligt ROPS/FOPS.

Komfort är nyckeln
En förare som sitter bekvämt är en produktiv förare, vilket är orsaken till att hjullastarna i Volvo H-serie har konstruerats för maximal förarkomfort. Ljudnivåerna inne i hytten hålls nere till ett minimum, medan ett luftfilter i hytten sörjer för en ren arbetsmiljö utan föroreningar. Frisk luft tas in i filtersystemet genom ett intag placerat högt upptill på maskinen där luften är som renast, varefter den passerar genom ett lätt utbytbart förfilter som förhindrar att grövre dammpartiklar sätter igen huvudfiltret. Tack vare den branschledande konstruktionen kan 90 % av hyttluften återcirkuleras genom filtret och dammet avlägsnas effektivt och kontinuerligt. För att minska belastningen på föraren är alla reglage och informationspaneler ergonomiskt placerade. För att förenkla användningen ger multifunktionsjoysticken, som finns som tillval, föraren simultan och exakt reglering av hydraulfunktionerna. Maskinens viktigaste information – som bränsle- och oljenivåer – visas på en lättavläst bildskärm som är väl synlig från förarstolen även i starkt solljus. Grundläggande konfigurationer och tester kan utföras utan att föraren behöver lämna stolen.

Effektiv och miljövänlig
Hjullastarna i Volvo H-serien är inte bara ovanligt produktiva, de är också anmärkningsvärt bränsleeffektiva. Försedda med Volvos senaste Steg IV motorteknologi, uppfyller lastmaskinerna den strikta emissionslagstiftningen utan att därför ge avkall på krav på höga prestanda och låg bränsleförbrukning. Bränsleeffektiviteten hos maskinerna med D13J-motorn förbättras ytterligare genom den perfekt anpassade Volvo-drivlinan och intelligent hydraulik, som avger effekt bara när det behövs. Den lastkännande hydrauliken säkerställer dessutom snabb respons, vilket ger en enastående kontroll över lasten och kortare cykeltider. För att ytterligare reducera bränsleförbrukning och cykeltider anpassar funktionerna Automatic Power Shift (APS) och Fully Automatic Power Shift (FAPS) automatiskt växelläget till motorvarvtalet och hastigheten. En annan intelligent egenskap är funktionen Reverse-By-Braking (RBB), som automatiskt ansätter färdbromsen när föraren ändrar maskinens körriktning. Den sparar inte bara bränsle utan även belastningen på drivlinan, vilket ökar komponenternas livslängd. Numera kombinerar Volvos Optishift-teknik RBB-funktionen med en lock-up momentomvandlare för att skapa en direkt drivning mellan motor och växellåda, vilket eliminerar effektförluster i momentomvandlaren och sänker bränsleförbrukningen med upp till 18 %. Eco-pedalen sänker bränsleförbrukningen ytterligare tack vare att pedalen trycks tillbaka med mekanisk kraft som animerar föraren att släppa gaspedalen när motorvarvtalet börjar överskrida optimalt arbetsområde.

Förenklad service
Då H-seriens hjullastare är byggda för maximal bränsleeffektivitet, kan ägarna glädja sig åt en märkbar sänkning av bränslekostnaderna. Maskinägarna kan också märka av en sänkning av kostnaderna för service och reservdelar, tack vare att maskinen har konstruerats för hållbarhet och minimalt underhåll. Batterierna är underhållsfria vilket även gäller de bakre axelvaggorna, som är monterade med permanentsmorda bussningar och lager. Maskinen slits mindre tack vare ett automatiskt smörjsystem (tillval) som kan justeras efter användningsområde. Numera håller en hydrauldriven kylfläkt maskinens viktiga komponenter på optimal drifttemperatur. Fläkten aktiveras automatiskt endast när den behövs för att begränsa bränsleförbrukning och buller – och kan reverseras för självrengöring av kylaggregaten. Dagliga servicekontroller kan utföras snabbt och enkelt tack vare att servicepunkterna har placerats i grupper, vilket hjälper till att maximera maskinens drifttid. För att ytterligare underlätta åtkomsten av viktiga komponenter kan nu hela hytten tippas antingen 35° eller 70° via en hydraulpump, medan den breda motorhuven öppnas elektriskt – föraren eller teknikern behöver inte tillkalla hjälp.

I de sällsynta fall som en Volvo hjullastare kräver mer uppmärksamhet än bara en rutinkontroll finns alltid experter från Volvo till hands för att ge specialistråd via en omfattande infrastruktur med återförsäljare och tekniker. Genom att kombinera lokalkännedom med global erfarenhet kan Volvo tillhandahålla ett helt spektrum av kundlösningar – från Volvo originaldelar till avancerad maskinövervakningsteknik – för att sänka den totala ägandekostnaden och öka lönsamheten under maskinens hela livslängd.

L150H


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462