pressrelease

Verksamheten igång på Swecons nya anläggning i Eskilstuna

07 apr 2014

Med Swecons nya anläggning alldeles intill Volvo Construction Equipments kundcenter i Brunnsta utanför Eskilstuna samlas allt Volvokunnande på en plats. Sedan november förra året är Swecon på plats i det nya huvudkontoret och i december drog verksamheten igång i den anslutande utrustningsverkstaden.

Totalt arbetar drygt 50 personer på Swecons nya anläggning. De flesta har arbetat i företaget tidigare, men åtta stycken har nyanställts till den nya verkstaden. Att gifta ihop Swecons huvudkontor och utrustningsverkstad med Volvos kundcenter är en logisk följd av de båda företagens gemensamma historia.

– Volvo Construction Equipment och Lantmännen, som äger Swecon, har en lång relation, ända sedan traktortillverkningen under Bolinder Munktells dagar på 1940-talet, säger Fredrik Rigö, chef för marknadskommunikation på Swecon. Att slå ihop påsarna som vi, som marknadsledande i branschen nu gjort, innebär en stark konkurrensfördel.

Den kund som fattat tycke för en maskin och vill informera sig om dess förtjänster och kapacitet innan köp kan få svar på alla frågor av Swecons produktspecialister och Volvos instruktörer. På Volvo CE:s demonstrationsfält kan frågorna få ett svar: Hur ser maskinen ut när den arbetar? Vilken förmåga har den att lösa olika arbetsuppgifter? Hur mycket lastar den?

Givetvis kan den kund som kommer en annan dag, och träffar en av Swecons säljare eller produktspecialister, direkt få svar på komplicerade frågor och få en maskin eller funktion demonstrerad på plats.

– Våra kunder har alla fördelar av den här lokaliseringen, säger Magnus Halvarsson, marknadschef. Vi är unika när vi nu samlat all Volvokompetens som går att uppbringa, tillgänglig inom en radie på några hundra meter.

Ny verkstad för samordning och standardisering

Den nya verkstaden betjänar hela Mellansverige och i stället för att som tidigare få utrustningen monterad på den lokala Sweconanläggningen sker allt arbete på en plats, av samma personal, enligt framtagna paket som köparen valt vid affären.

Först ut på det blankpolerade betonggolvet i Swecons nya verkstad, var en splitterny Volvo EC160DL grävmaskin, såld av Swecon i Spånga till Vallentuna Maskintjänst AB. På premiärmaskinen monterades bland annat tiltrotator, styrsystem och fasterkoppling, extra arbetsbelysning, roterande varningsljus och brandsläckare.

– Vi drog igång i de nya lokalerna i mitten av december förra året och vi är åtta anställda som i första hand ska fokusera på att utrusta nya maskiner för Swecons kunder. Från en redan idag hög nivå ska vi få ytterligare effekter vad gäller likformighet, kostnadseffektivisering och en reducerad ledtid för utrustningsjobben, säger Ove Eriksson, verkstadschef.

Tidigare har utrustningarna monterats i flera olika verkstäder, vilket har gjort att lösningarna sett olika ut, på grund av kundönskemål och lokala variationer. Det nya arbetssättet innebär en standardisering och likformighet där kunden vet exakt vad han eller hon får och betalar för.

– Det blir en tydlighet i kedjan från offert till leverans, säger Magnus Halvarsson, marknadschef.

Paketens intåg innebär inte att möjligheterna för den lokala kunden att välja sina speciallösningar försvinner.

– Nej, vi är måna om såväl kundens önskemål som att ge tryggheten i den tekniska lösningen, säger Magnus Halvarsson. Med vår satsning höjer vi kvaliteten och kostnadseffektiviteten i och med att utrustningen kommer på plats snabbare och kunden får sin maskin på utsatt tid.

Expansivt område

En anledning till varför utrustningsverkstaden hamnat i Eskilstuna är att Mellansverige, med närheten till Stockholmsregionen, är ett expansivt område som kräver en ökad kapacitet hos Swecon.

– Vårt viktigaste fokus för våra lokala anläggningar är att kontinuerligt erbjuda högsta tillgänglighet för service och reparationer till våra kunder, säger Magnus Halvarsson. Ett alternativ hade varit att bygga ytterligare en verkstads- och serviceanläggning, men vad vi vinner här utöver en kapacitetshöjning är också bättre kvalitet genom att alla maskiner monteras på samma sätt. Det underlättar vid felsökning, anskaffning av reservdelar och när större serier sålts och ska utrustas, till exempel som nu senast 32 hjullastare till Försvarets Materielverk, FMV.

Fakta Swecons nya anläggning i Eskilstuna

Det har inte byggts en ny fristående kontorsbyggnad på 25 år i Eskilstuna. Senast var det på Kungsgatan 86, där Eskilstuna Energi & Miljö idag har sitt huvudkontor. För övrigt är det första gången som AB Volvo har byggt en helt ny fastighet åt en extern hyresgäst, vilket visar att det är strategiskt viktigt för båda parter att Swecon finns i anslutning till Volvo CE:s kundcenter.

Kontoret är på ca 1 200 m2 fördelat på två plan och verkstaden är på ca 1 500 m2. Byggstart var november 2012 och inflyttningsdatum på huvudkontoret var 11 november och i verkstaden 9 december 2013.


Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462