pressrelease

Volvo CE:s anläggning i Braås nu koldioxidneutral

16 jan 2014

Volvo Construction Equipments fabrik i Braås blir affärsområdets första koldioxidneutrala anläggning – och även den första anläggningen för tillverkning av anläggningsmaskiner i världen som helt drivs med förnybar energi.

I slutet av december 2013 nådde Volvo Construction Equipments anläggning i Braås sitt mål att bli koldioxidneutral. Anläggningen på 45 000 kvadratmeter är belägen i södra Sverige och verksamheten är framförallt inriktad på konstruktion och tillverkning av ramstyrda dumprar. Numera används enbart förnyelsebara energikällor här – såsom vindkraft, biomassa och vattenkraft – som varken ger skadliga utsläpp eller bidrar till växthuseffekten.

Systerbolaget Volvo Trucks nådde denna viktiga milstolpe år 2007, då anläggningen i Gent blev en föregångare för koldioxidneutral industriell tillverkning. Och precis som Gent-fabriken blev den första koldioxidneutrala anläggningen inom fordonssektorn, blir fabriken i Braås nu först inom anläggningsmaskinssektorn.

– Omsorg om miljön är ett av våra kärnvärden på Volvo och genomsyrar allt vi gör. Vi är mycket stolta över att Volvokoncernen är föregångare, inte bara inom en bransch, utan två, säger Niklas Nillroth, ansvarig för miljö, säkerhet och samhällsansvar på Volvo CE.

Braås-fabrikens resa mot en koldioxidneutral verksamhet inleddes 1999. Växjö Energi AB installerade då en fjärrvärmeanläggning som eldades med träflis, för att förse både produktionen och Braås invånare med centralvärme. 2007 anslöt sig sedan Volvo CE Braås till ett koncernövergripande initiativ då man övergick till grön el, det vill säga el från förnyelsebara källor.

Niklas Nillroth, som har sin bas på Braås-fabriken, säger:

– Volvo CE är en viktig del av samhället i den här regionen, så det är avgörande att våra miljömedvetna beslut gynnar inte bara våra kunder och omvärlden i stort, utan också våra närmaste grannar, säger Nillroth.

Slutspurten

Dessa två första initiativ gjorde att anläggningen 2008 var koldioxidneutral till 87 %. Därefter gick man för två år sedan in i slutspurten mot målet på 100 %. I produktionen identifierades att de största energiförbrukarna var gasolbrännarna som användes för att värma upp ugnarna för rostskyddsbehandling till 60 °C. Dessa byttes successivt ut med början i september 2013 och ersattes med fjärrvärme. Brännarna i målerianläggningen, som kommer upp i en temperatur på 120 °C, ersattes också med elvärme. Dessutom byttes fabrikens dieseldrivna gaffeltruckar ut mot eldrivna modeller.

Samtidigt satte Volvo CE Braås press på att Växjö Energi AB skulle driva fjärrvärmeanläggningen med enbart biomassa. Tidigare hade de även använt vanlig eldningsolja under toppar och vid underhåll.

– Det här är ett fantastiskt resultat som uppnåtts tack vare de engagerade och målmedvetna medarbetarna på fabriken i Braås. Men vi hade aldrig klarat det utan stöd från våra partners i regionen och om inte grön kraft funnits så lättillgängligt i Sverige, säger Nillroth.

Fortsatt engagemang

Nästa steg är att fokusera mer på energibesparande åtgärder, framförallt minska stilleståndsförbrukningen på anläggningen. Ett initiativ är att återvinna spillvärme från processen och använda den för att värma upp byggnaderna.

– Även om vi inte skickar ut enorma mängder skadlig koldioxid i atmosfären så är det förstås bättre ju mindre energi vi förbrukar, säger Nillroth.

– Omsorg om miljön är och har alltid varit högprioriterat för Volvo CE och Braås-fabriken är bara den första i raden som blir koldioxidneutral. Alla våra anläggningar arbetar mot samma mål och bidrar därmed till gradvisa förbättringar av vår miljöpåverkan varje dag.

Vår dåvarande VD, Pehr G. Gyllenhammar, konstaterade 1972 att vi själva är en del av problemet, men att vi också är en del av lösningen. Vi strävar därför efter att bli världsledande inom hållbara lösningar för anläggningsmaskinsbranschen inom alla delar av vår verksamhet, avslutar Nillroth.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Bäärnhielm 
Presskontakt - Sverige
Telefon: 016 - 541 44 58
Växel: 016 - 15 10 00
E-mail: magnus.baarnhielm@volvo.com  

Thorsten Poszwa     
Director, External Communications   
Volvo Construction Equipment              
Telefon: +32 2482 5021                
Email: thorsten.poszwa@volvo.com Kontakt

Fredrik Rigö

Chef Marknadskommunikation

Telefon: +46105563462